รัฐปฏิรูปสหกรณ์ เพื่อเป็นกลไกสร้างเกษตรกรให้เข้มแข็ง

รัฐปฏิรูปสหกรณ์ เพื่อเป็นกลไกสร้างเกษตรกรให้เข้มแข็ง

ดร.สมคิด อยากให้เริ่มต้นช่วยกันทำให้สหกรณ์เป็นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศที่จะทำให้ภาคเกษตรดีขึ้นและเป็นความหวังของเกษตรกรทั้งประเทศ เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ยังอ่อนแออยู่ ถ้าทำคนเดียวขายคนเดียว ย่อมไม่มีทางที่จะแข็งแรงได้รัฐบาลยินดีช่วยเต็มที่

แสดงความคิดเห็น