คุณทำอะไรในวันนี้ วันขี้เกียจโลก International Lazy Day

คุณทำอะไรในวันนี้ วันขี้เกียจโลก International Lazy Day

มีจริงนะวันนี้ ใครตั้งไม่รู้ แต่มีคนขี้เกียวจกันทั่วโลก จะทิ้งอุปกรณ์การทำงาน พักผ่อนชิวๆ แต่ก็มองเจ้านายด้วยนะ จะหาว่าไม่เตือน

วันขี้เกียจสากล วันขี้เกียจ หรืออาจจะเรียกว่า วันแห่งการไม่ทำอะไรสักอย่างสากล (IDODN – International Day Of Doing Nothing) หรือ International Lazy Day ไม่ทราบที่มาแน่ชัดว่า มีความเป็นมาอย่างไร แต่เป็นวัน เป็นเฉลิมฉลองในหลาย ๆ ประเทศ อาทิ ในสหรัฐฯ และเมืองอิตากุย เมืองอุตสาหกรรมในประเทศโคลอมเบีย ที่เมื่อถึงวันวันนี้ ชาวบ้านที่ทำงานหนักมาตลอดทั้งปีก็จะพร้อมใจวางอุปกรณ์ในการทำงาน ปล่อยให้ตัวเองดื่มด่ำกับความขี้เกียจกันเต็มที่

สุดแล้ว แต่ๆละคนว่า จะทำอะไร เพื่อผ่อนคลาย

บิลเกตต์ เจ้าพ่อไมโครซอฟท์ กล่าวว่า จะรับคนขี้เกียจเข้าทำงาน เพราะคนขี้เกียจ จะหาทางลัดไปสู่ความสำเร็จเสมอ

แสดงความคิดเห็น