พาณิชย์มั่นใจส่งออกข้าวครึ่งปีหลังสดใส ได้แน่ 11 ล้านตัน

พาณิชย์มั่นใจส่งออกข้าวครึ่งปีหลังสดใส ได้แน่ 11 ล้านตัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยตามข้อมูลใบอนุญาตส่งออกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-8 สิงหาคม 2561 มีปริมาณส่งออก 6.79 ล้านตัน มูลค่า 3,425 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 108,741 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีปริมาณส่งออก 6.66 ล้านตัน มูลค่า 2,871 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 98,995 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.82 และร้อยละ 9.85 ตามลำดับ โดยชนิดข้าวที่ไทยส่งออกมากเป็นอันดับ 1 คือ ข้าวขาว (ร้อยละ 51) รองลงมาได้แก่ ข้าวนึ่ง (ร้อยละ 25) และข้าวหอมมะลิไทย (ร้อยละ 16)

ทั้งนี้ ในทุกตลาดสำคัญพบว่าปริมาณการส่งออกข้าวไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย (ร้อยละ 695.70) มาเลเซีย (ร้อยละ 53.07) และฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 25.37) รวมทั้งกลุ่มประเทศนำเข้าสำคัญในตลาดแอฟริกา ได้แก่ แอฟริกาใต้ (ร้อยละ 12.01 ) แองโกลา (ร้อยละ 7.04) เป็นต้น อย่างไรก็ดี สำหรับตลาดหลักข้าวหอมมะลิไทยพบว่ามีปริมาณการส่งออกลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อาทิ ฮ่องกง (ร้อยละ 14.64) และจีน (ร้อยละ 35.89) เนื่องจากราคาข้าวหอมมะลิไทยที่ปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับภาพรวมการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีตามความต้องการข้าวในตลาดหลักที่มีอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดเอเชียและแอฟริกา

อย่างไรก็ตาม ในตลาดจีนคาดว่าจะสามารถตกลงราคาส่งมอบข้าวงวดที่ 6 ปริมาณ 100,000 ตัน กับบริษัท COFCO Corporation ตามสัญญาซื้อขายข้าว G to G ปริมาณ 1 ล้านตัน ภายใต้ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรไทย-จีน นอกจากนี้ไทยจะเร่งการเจรจาซื้อขายข้าว  1 ล้านตันที่สองภายใต้ MOU ดังกล่าว โดยในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 คณะทำงานฝ่ายไทยและจีนจะเริ่มการเจรจาและคาดว่าจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ภายในปีหน้า ซึ่งจะทำให้มีตลาดรองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตใหม่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับสัญญาณข่าวดีว่าฟิลิปปินส์อาจจะเปิดประมูลนำเข้าข้าวก่อนช่วงเวลาที่กำหนดในครึ่งปีหลังปริมาณ 500,000 ตัน เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวในประเทศ โดยจะเปิดประมูลแบบ G to G ปริมาณ 250,000 ตันจากไทยและเวียดนาม ซึ่งรัฐบาลไทยจะเข้าร่วมประมูลดังกล่าวอย่างแน่นอน และอีกปริมาณ 250,000 ตัน เป็นการเปิดประมูลแบบทั่วไปจากเอกชน

แสดงความคิดเห็น