ธนารักษ์ เปิดประมูล ที่ดินหัวหิน ติด ถ.เพชรเกษม 24 ไร่

ธนารักษ์ เปิดประมูล ที่ดินหัวหิน ติด ถ.เพชรเกษม 24 ไร่

ธนารักษ์ เปิดประมูลขายที่หัวหิน 24 ไร่ รอบ 2 กำหนดประกันซอง 68.7 ล้าน หวังยกรายได้ทั้งหมดให้โรงพยาบาลศิริราช เปิดขายใบเสนอราคาถึง 29 ส.ค.61 กำหนดยื่นซองประมูลวันที่ 20 ก.ย. 2561

รายงานข่าวเปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จะเปิดประมูลขายที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปช.330-ปช 359 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดถนนเพชรเกษม จำนวนพื้นที่ 24 ไร่ โดยเปิดขายใบเสนอราคาถึงวันที่ 29 ส.ค. 2561 ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ กำหนดยื่นซองประมูลวันที่ 20 ก.ย. 2561

 

ทั้งนี้ ผู้ประมูลต้องนำหลักประกันจำนวน 68.7 ล้านบาท ไปวางเป็นประกันซอง พร้อมกับการยื่นเสนอราคา ราคารายได้จากการขายที่ดินทั้งหมดเพื่อใช้สำหรับสร้างตึกโรงพยาบาลศิริราช

 

พร้อมกันนี้ ทางกรมธนารักษ์ ขอสงวนสิทธิต้องได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรีด้วย และสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดหรือเลือกผู้ประมูลที่ราคาสูงสุดเสมอไป รวมทั้งสามารถยกเลิกการประมูลได้หากมีเหตุให้เชื่อว่าการประมูลกระทำไปโดยไม่สุจริต หรือสมยอมกันในการเสนอราคา ในกรณีที่ไม่มีผู้เข้าประมูลหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ให้กรมธนารักษ์ยกเลิกการประมูลครั้งนี้ได้ เป็นต้น

 

ก่อนหน้านี้เมื่อต้นปี 2560 กรมธนารักษ์ได้เปิดประมูลขายที่แปลงดังกล่าวแล้วด้วยมูลค่าราว 700 ล้านบาท และรายได้ทั้งหมด เพื่อสร้างตึกโรงพยาบาลศิริราช แต่ปรากฏว่าในการประมูลครั้งนั้นกลับไม่มีผู้แสดงความสนใจมายื่นซองประมูลแต่อย่างใด ประเมินว่าอาจติดปัญหาเรื่องเนื้อที่ติดกับวัดไกลกังวล และกรณีที่วัดได้ก่อสร้างรุกล้ำที่ราชพัสดุ ทางผู้ประมูลจะต้องทำข้อตกลงกับทางวัดเอง

 

แสดงความคิดเห็น