“โชวห่วย-ไฮบริด” ทางรอดของร้านค้าขนาดเล็ก

“โชวห่วย-ไฮบริด” ทางรอดของร้านค้าขนาดเล็ก

เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อย เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยกระทรวงพาณิชย์ สำหรับ แอปพลิเคชั่น “Shohuayhybrid” (โชวห่วย-ไฮบริด) ตัวช่วยร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่มีทั่วประเทศ 30,000 แห่ง ให้เป็นเอาต์เล็ตจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ตลอดจนสินค้าชุมชน สินค้าโอท็อป สินค้าจากผู้ผลิต MOC Biz Club โดยใช้กลยุทธ์การตลาดแบบ Omni-Channel ดึง “ออฟไลน์” และ “ออนไลน์” ดูดลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้เกิดศูนย์กลาง (Hub) กระจายสินค้าในร้านและผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่มือผู้บริโภคด้วยแพลตฟอร์มของไปรษณีย์ไทย และผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของ DEPA

เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อย เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยกระทรวงพาณิชย์ สำหรับ แอปพลิเคชั่น “Shohuayhybrid” (โชวห่วย-ไฮบริด) ตัวช่วยร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่มีทั่วประเทศ 30,000 แห่ง ให้เป็นเอาต์เล็ตจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ตลอดจนสินค้าชุมชน สินค้าโอท็อป สินค้าจากผู้ผลิต MOC Biz Club โดยใช้กลยุทธ์การตลาดแบบ Omni-Channel ดึง “ออฟไลน์” และ “ออนไลน์” ดูดลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้เกิดศูนย์กลาง (Hub) กระจายสินค้าในร้านและผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่มือผู้บริโภคด้วยแพลตฟอร์มของไปรษณีย์ไทย และผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของ DEPA

 

แสดงความคิดเห็น