ธนาคารต้นไม้มีค่า เพิ่มช่องทางสร้างอาชีพ-รายได้

ธนาคารต้นไม้มีค่า เพิ่มช่องทางสร้างอาชีพ-รายได้

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งธนาคารต้นไม้มีค่าเพื่อจำหน่ายพันธุ์ไม้ให้กับประชาชนในราคาถูก ซึ่งจะเป็นมาตรการต่อเนื่องหลังแก้ไข พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปลูกและตัดไม้มีค่าในที่ดินของตนเองไปจำหน่ายได้ เป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอโครงการเข้าที่ประชุม ครม.สัญจร ที่ระนอง-ชุมพร ในช่วงปลายเดือน ส.ค.นี้ “ธนาคารต้นไม้จะคัดและรวมพันธุ์ไม้มีค่าที่ดีและถูกที่สุดเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน ซึ่งการวิจัยพัฒนาพวกนี้ใช้งบไม่มาก เหมือนกับธนาคารปูม้าที่ทำก็ใช้งบแค่ 5 แสนบาท โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อป้องกันปัญหาการนำไม้ผิดกฎหมายมาสวมตอ คือต้นกล้าที่ธนาคารพัฒนาออกมาจะมีการเก็บดีเอ็นเอของต้นไม้และตรวจสอบย้อนกลับได้” นายกอบศักดิ์ กล่าว

สำหรับความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไม้มีค่าไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจกู้เงินกับธนาคารได้นั้น ขณะนี้กฎหมายอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งยอมรับว่าแนวทางนี้ยังไม่สามารถทำได้ทันที ต้องขึ้นอยู่กับธนาคารต่างๆ ด้วยว่าจะวางแนวทางการรับต้นไม้เป็นหลักประกันได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม จากการหารือกับสมาคมธนาคารไทยรับที่จะไปพิจารณากำหนดแนวทางเรื่องนี้ โดยที่ผ่านมา ธ.ก.ส.มีหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าไม้มีค่าได้อยู่แล้ว เพียงแต่ไม่มีกฎหมายรองรับให้ สามารถยึดหลักประกันได้เท่านั้น ซึ่งเมื่อกฎหมายได้รับการแก้ไขแล้ว หากต้องบังคับยึดทรัพย์ ธนาคารก็สามารถตัดไม้มาขายแทนการชำระหนี้ของลูกหนี้ได้

ขอบคุณภาพ http://www.thongthailand.com

แสดงความคิดเห็น