รวมสินค้าส่งออกไทยยอดฮิตไปเมียนมา

รวมสินค้าส่งออกไทยยอดฮิตไปเมียนมา

Menucom กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย เผยว่าในปี 2561 ตั้งแต่ ม.ค.-มิ.ย. 61 มูลค่าการค้าระหว่างไทยและเมียนมารวมทั้งสิ้น 3,821.04 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกไทย ไปยังเมียนมาเป็นมูลค่า 2,408.37 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.04 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา) และนำเข้าสินค้าจากเมียนมาเป็นมูลค่า 1,412.68 ล้านเหรียญสหรัฐ (ขยายตัว 42.15 % จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา) โดยไทยได้ดุลการค้าเป็นมูลค่า 995.69 ล้านเหรียญสหรัฐ

สินค้าส่งออกไทย ไปเมียนมาที่สำคัญ
ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องดื่ม น้ำตาลทราย เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบฯ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ผ้าผืน เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี อาหารสำเร็จรูปอื่นๆ และเม็ดพลาสติก

สินค้าที่ไทยนำเข้า จากเมียนมาที่สำคัญ
ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ สินค้าแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธุ์ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์จากพืช และเหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก

แสดงความคิดเห็น