สารพัดสินเชื่อ SME ธพว.ตั้งเป้าพร้อมปล่อยกู้ปีนี้ 32,000 ล้านบาท

สารพัดสินเชื่อ SME ธพว.ตั้งเป้าพร้อมปล่อยกู้ปีนี้ 32,000 ล้านบาท

ปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน คือการขาดแคลนแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการต่อยอดธุรกิจ ที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกมาตรการ 9+1 มาเพื่อช่วยส่งเสริม พัฒนา สร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ ซึ่ง 1 ในนั้นคือมาตรการด้านการเงิน ที่มอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Development Bank ) หรือ ธพว. ดำเนินการ ส่วนจะมีความคืบหน้าอย่างไร สามารถติดตามได้ผ่านรายงานฉบับนี้

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้กล่าวผ่าน Thaiquote ว่า SME Development Bank ได้เพิ่มเติมช่องทางการอนุมัติสินเชื่อ ผ่าน แอปพลิเคชั่นชื่อว่า “SME D BANK” โดยจะเน้นคำขอสินเชื่อที่รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือเป็นเอสเอ็มอีรายย่อย ซึ่งแอปพลิเคชั่นนี้จะมาช่วยให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทำได้เร็วขึ้น โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะสามารถมีช่องทางเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น เพื่อตอบสนองการขอสินเชื่อให้มีความสะดวกขึ้น ลดขั้นตอนของการเดินทาง โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อและส่งหลักฐานผ่านทางแอปพลิเคชั่น

ทั้งนี้ ข้อมูลจากวันที่ 15 ส.ค.61 ที่ผ่านมาพบว่ามีการลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชั่นดังกล่าวจากผู้ประกอบการแล้วประมาณ 1 หมื่นราย มีการยื่นขอสินเชื่อแล้วประมาณ 1,000 ราย โดยจำนวนเงินที่ยื่นของสินเชื่อประมาณรายละ 1 ล้านบาท ทำให้ขณะนี้มียอดการยื่นขอสินเชื่อแล้วประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยทาง ธพว.ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ หรือที่เรียกว่า “หน่วยรถม้า” เข้าไปดำเนินการภายใน 3 วัน และภายใน 7 วันจะต้องตรวจสภาพกิจการและสามารถให้คำตอบกับผู้ยื่นขอสินเชื่อได้ว่ากิจการของผู้ประกอบการนั้นเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้หรือไม่

ในส่วนของกองทุนสินเชื่อประชารัฐเพื่อ Micro SME ในวงเงิน 8,000 ล้านบาท (สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0) วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1% ระยะสัญญา 7 ปี ได้มีการยื่นขอเข้ามาแล้วเป็นวงเงินจำนวน 5,000 ล้าน และได้รับการอนุมัติไปแล้วประมาณ 4,000 ล้านบาท

สำหรับกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้าน ขณะนี้มีการอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 15,000 ล้านบาทในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ซึ่งเหลืออีกประมาณ 5,000 ล้านบาท ที่จะเร่งให้มีการปล่อยกู้ได้ทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้

ขณะเดียวกันในปีนี้ ธพว.ได้ตั้งเป้าที่จะปล่อยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชนให้ได้ประมาณ 32,000 ล้านบาท โดยจะเป็นสินเชื่อจากกองทุนที่กล่าวมาทั้งหมด รวมกับสินเชื่อเพื่อการพลิกฟื้นและฟื้นฟูเอสเอ็มอี อีกจำนวน 3,000 ล้านบาท และสินเชื่อสร้างอาชีพ วัยเก๋า วงเงิน 1,000 ล้านบาท  และ โครงการ “สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว” หรือ โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน Local Economy Loan ในจำนวนวงเงินทั้งหมด 50,000 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้อนุมัติไปแล้ว 20,000 ล้านบาท

“สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว เพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยบุคคลธรรมดาสามารถยื่นกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท และนิติบุคคลสามารถยื่นกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ระยะสัญญา 7 ปี ดอกเบี้ย 3% ต่อปี ใน 3 ปีแรก ปีที่ 4 ถึง ปีที่ 7 MLR ต่อปี  ซึ่งงจะมีระยะเวลาสิ้นสุดรับคำขอกู้ภายใน 18 ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อ” นายมงคลกล่าว

แสดงความคิดเห็น