การพัฒนาต้องมาจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

การพัฒนาต้องมาจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ไปในงานการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กับการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยกล่าวว่า โดยส่วนตัวให้ความสำคัญกับผู้ว่าราชการจังหวัดมาก เพราะเห็นว่าหากแต่ละจังหวัดเป็นกลจักรในการขับเคลื่อนประเทศไทย จะก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงประเทศไปได้เลย ประเทศไทยเน้นการพัฒนาจากส่วนกลางมานานแล้ว แต่ที่จริงแล้วต้องมาจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ถ้าประเทศไทยมีผู้ว่าจังหวัดที่ดีและมีประสิทธิภาพเพียงประมาณ 20 คน จีดีพี 4-5 %  เป็นเรื่องที่เราทำได้ไม่ยาก

Thaiquote คิดล้ำ นำเทรนด์
ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค Thaiquote.org
https://www.facebook.com/thaiquote.org
ทวิตเตอร์ @ThaiQuoteORG
สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน thaiquoteorg@gmail.com
โทรศัพท์ 092-4429342, 02-1020379 ต่อ 415

แสดงความคิดเห็น