จี้กรมศุลฯ ตรวจสอบมะพร้าวเถื่อน ต้นตอราคาตก

จี้กรมศุลฯ ตรวจสอบมะพร้าวเถื่อน ต้นตอราคาตก

“พาณิชย์” แจงชาวสวน ยันมะพร้าวราคาตกไม่เกี่ยวนำเข้า ชี้เป้ากรมศุลเร่งตรวจสอบมะพร้าวเถื่อนผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้ชาวสวนเดือดร้อน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรณีที่ภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ และชาวสวนจังหวัดภาคใต้อีกหลายจังหวัดขอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคามะพร้าวผลตกต่ำ นั้น ขณะนี้ทางกรมฯ ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เนื่องจากสถิติการนำเข้าในช่วง 8 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.) มีการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศปริมาณ 195,303 ตัน ลดลง 27.03% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการนำเข้า 268,672 ตัน

ดังนั้น ปัญหาความเดือดร้อนที่กลุ่มเกษตรกรกำลังเผชิญ และเหตุให้มะพร้าวราคาตกนั้นอาจมาจากการนำเข้ามะพร้าวที่มีแหล่งที่มาไม่ถูกต้อง และไม่ได้รับอนุญาต โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานไปยังกรมศุลกากรเพื่อให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้ามะพร้าวแล้ว

ด้านข้อเรียกร้องให้ภาครัฐชะลอการนำเข้ามะพร้าว ทั้งมะพร้าวผล น้ำกะทิ และมะพร้าวขาวแช่แข็งจากต่างประเทศ กรมฯ จะพิจารณาเพื่อหามาตรการเข้ามาช่วยดูแล ซึ่งเห็นว่าการห้ามนำเข้าคงดำเนินการได้ยาก เพราะขัดข้อตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) และอาจถูกฟ้องร้องได้ จึงได้พิจารณาทางออกอื่น ซึ่งสามารถที่จะใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในการชะลอการนำเข้าได้ เช่น การเข้มงวดในการตรวจสอบโรคพืช เป็นต้น

สำหรับการเสนอให้ทบทวนระเบียบการนำเข้า ที่ต้องการให้มีแต่อุตสาหกรรมน้ำกะทิเป็นผู้นำเข้าและต้องแนบข้อมูลการนำเข้าย้อนหลัง 2 ปี และกำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิดเงื่อนไขการนำเข้านั้น กรมฯ จะส่งให้ทั้ง 2 เรื่องนี้ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธินำเข้าและเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง รวมถึงกำหนดบทลงโทษต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

พาณิชย์ระงับนำเข้ามะพร้าว 3 เดือน

ชาวสวนเฮ! ห้ามนำเข้ามะพร้าว 3 เดือนพยุงราคา

หนุนปลูกมะพร้าวอินทรีย์ แปรรูป “ผงชงพร้อมดื่ม”

 

 

แสดงความคิดเห็น