แปลกๆ ม.44 เมืองพัทยา ปลด’อิทธิพล’ ตั้ง ‘สนธยา’

แปลกๆ ม.44 เมืองพัทยา ปลด’อิทธิพล’ ตั้ง ‘สนธยา’

สร้างความฮือฮาไม่น้อยกับคำสั่ง ตามมาตรา 44 ปลดนายกเมืองพัทยาและแต่งตั้ง ‘สนธยา คุณปลื้ม’ เป็นแทน ทั้งที่ก่อนหน้านี้ เคยปลด ‘อิทธิพล คุณปลื้ม’ ผู้เป็นน้องชายมาก่อน

ตำแหน่งนายกเมืองพัทยา เป็นตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้ง ในรูปแบบการปกครองแบบพิเศษ ซึ่งก่อนการเข้ามาของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตำแหน่งนี้ เป็นของตระกูล’คุณปลื้ม’ โดยอิทธิพล คุณปลื้ม ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา

ตระกูล’คุณปลื้ม’ เป็นตระกูลครอบครองจังหวัดชลบุรีแทบทั้มหมด ขณะนั้น สนธยา คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ‘วิทยา คุณปลื้ม’ เป็นนายกอบจ.ชลบุรี ‘อิทธิพล คุณปลื้ม’ เป็นนายกเมืองพัทยา และณรงค์ชัย คุณปลื้ม เป็นนายกเทศบาลเมืองแสนสุข แทน’สมชาย คุณปลื้ม’ ผู้เป็นพ่อที่ถูกคดีทางการเมือง

 

ตำแหน่งนายกเมืองพัทยา ของอิทธิพล คุณปลื้ม ได้สิ้นสุดลงตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 และให้ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยาแทน จนเมื่อปี 2560 ปลัดเมืองพัทยาเกษียณอายุ ตำแหน่งได้ว่างลง ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2560 ให้ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี ดำรงตำแหน่งแทน

เพียงประมาณ 1 ปี ของการดำรงตำแหน่งของ ‘พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี’ ก็มีคำสั่ง คสช. ที่ 15/2561 ให้พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตำแหน่ง และตั้ง’สนธยา คุณปลื้ม’ดำรงตำแหน่งแทน

 

ก่อนหน้านี้ ครม.ได้เห็นชอบแต่งตั้ง ‘สนธยา คุณปลื้ม’ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และตั้ง ‘อิทธิพล คุณปลื้ม’ ที่เคยถูกปลดจากเมืองพัทยา เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา คำสั่งมาดำรงตำแหน่ง นายกเมืองพัทยา จึงดูค่อนข้างแปลกว่า นายกฯ มีความต้องการอะไร

 

เคยปลดน้องจากตำแหน่ง นายกเมืองพัทยา แล้วมาตั้งพี่ เป็นนายกฯอีกครั้ง จึงดูแปลกๆ

แสดงความคิดเห็น