ปฏิทินการท่องเที่ยวเดือนตุลาคม 2561

ท่องเที่ยว ปฏิทินการท่องเที่ยวเดือนตุลาคม 2561

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต วันที่จัดงาน : 9 – 17 ตุลาคม 2561

ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต โดยจัดขึ้นเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องถือศีลอย่างเคร่งครัดจำนวน 10 ข้อ ในระหว่างประเพณีถือศีลกินผัก ในแต่ละศาลเจ้าจะมีพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อบูชาและอัญเชิญองค์เทพลงมาเป็นประธานในงานถือศีลกินผัก

เทศกาลกินเจหาดใหญ่ วันที่จัดงาน : 9 – 17 ตุลาคม 2561

เทศกาลกินเจหาดใหญ่เป็นงานประจำปีของอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลา

งานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด (แห่จองพารา) วันที่จัดงาน : 20 – 22 ตุลาคม 2561 561ินการท่องเที่ยวเดือนตุลาคม 2561

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ดเป็นประเพณีตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่ โดย “ปอย” หมายถึง งานบุญ “เหลิน” ชาวบ้านจะสร้างปราสาทหรือเรียกว่า “จองพารา” มาไว้ประดับตามบ้านเรือนเพื่อแสดงถึงการรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กลับมาสู่โลกมนุษย์ และพิธีตักบาตรเทโวโรหนะ ณ วัดดอยกองมูในวันออกพรรษา

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง วันที่จัดงาน : 21 – 24 ตุลาคม 2561  จังหวัดสกลนคร

จัดขึ้นในช่วงออกพรรษา ระหว่างวันขึ้น 12 – 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ในตอนกลางคืนของวันขึ้น 13 ค่ำ ก่อนวันทำการแห่ขบวนปราสาทผึ้ง ชาวคุ้มต่างๆ จะนำปราสาทผึ้งของตนที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ประดับโคมไฟหลากสีมาตั้งประกวดแข่งขันกัน ณ สนามมิ่งเมือง

งานประเพณีรับบัว วันที่จัดงาน : 23 ตุลาคม 2561 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

งานประเพณีของชาวบางพลีที่คนไทย-ลาว-รามัญ สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็คืองานประเพณีรับบัวหรือการโยนดอกบัวลงในเรือ เพื่อสักการะหลวงพ่อโตที่เคารพของชาวไทยและชาวมอญ โดยจัดขึ้นทุกปีในวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 11

งานประเพณีวิ่งควาย วันที่จัดงาน : 23 – 24 ตุลาคม 2561 จังหวัดชลบุรี

ประเพณีวิ่งควาย เป็นงานประเพณี ประจำจังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชลบุรีที่มีการจัดสืบต่อกันมาถึง 139 ปีแล้ว ประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 หรือก่อนออกพรรษา 1 วัน เพื่อเป็นการทำขวัญควายและให้ควายได้พักผ่อนหลังจากตรากตรำกับการงานในท้องนามายาวนาน

งานประเพณีแข่งเรือโพนลากพระ วันที่จัดงาน : 23 – 25 ตุลาคม 2561 จังหวัดพัทลุง

ประเพณีบุญแห่กระธูป วันที่จัดงาน : 23 – 25 ตุลาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ประเพณีไหลเรือไฟนครพนม วันที่จัดงาน : 24 ตุลาคม 2561 จังหวัดนครพนม

ประเพณีไหลเรือไฟเป็นประเพณีสำคัญที่ชาวอีสานสืบทอดปฏิบัติใน เทศกาลออกพรรษาทำกันในวันขึ้น 15 คํ่า หรือ แรม 1 คํ่า เดือน 11 ตามแม่นํ้าลำคลอง “เรือไฟ”หรือภาษาถิ่นเรียกว่า “เรือไฟ”นี้เป็นเรือที่ทำด้วยต้นกล้วย ท่อนกล้วยหรือไม้ไผ่ต่อเป็นลำเรือยาวประมาณ 5 – 6 วา ข้างในบรรจุขนม ข้าวต้มผัดหรือสี่ง ที่ต้องการบริจาคทาน ข้างนอกเรือมีดอกไม้ ธูปเทียน ตะเกียง ขี้ไต้ สำหรับจุดให้สว่างก่อน จะปล่อยเรือไฟซึ่งเรียกว่า “การไหลเรือไฟ” หรือ “ปล่อยเฮือไฟ”

งานแข่งขันเรือยาวออกพรรษาไทย-ลาว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) วันที่จัดงาน : 24 ตุลาคม 2561  ริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร

เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทย และประเทศลาว และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร

บั้งไฟพญานาค วันที่จัดงาน : 24 ตุลาคม 2561 จังหวัดหนองคาย

มหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำโขงบั้งไฟพญานาค เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในลำน้ำโขง เฉพาะที่จังหวัดหนองคายเท่านั้น และเจาะจงปรากฏให้เห็นในคืนวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เว้นแต่ปีใดมีเดือนแปดสองหนตามปฏิทินทางจันทรคติ บั้งไฟพญานาคจะปรากฏให้เห็นเป็นจำนวนมากในคืนแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี

ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาว วันที่จัดงาน : 24 ตุลาคม 2561 จังหวัดสุราษฏร์ธานี

งานประเพณีออกพรรษา และผาสาดลอยเคราะห์ อำเภอเชียงคาน วันที่จัดงาน : 24 ตุลาคม 2561 หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ประเพณีตักบาตรเทโว วันที่จัดงาน : 25 ตุลาคม 2561 วัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

เป็นประเพณีสำคัญในวันออกพรรษาของจังหวัดอุทัยธานี พระสงฆ์ทุกรูปที่จำพรรษาในอำเภอเมืองอุทัยธานีประมาณ 500 รูป จะเดินลงบันไดเป็นแถวจากยอดเขาสะแกกรังนำด้วยพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ลงมารับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนที่ลานวัด ซึ่งใน 1 ปี จะมีเพียงวันเดียวเท่านั้น

เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพหนึ่งเดียวในประเทศไทย ตลอดตุลาคม 2561 ที่จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่สามารถเห็นนกเหยี่ยวด้วยตาเปล่าได้ชัดเจนที่สุด เพราะมีเทือกเขาตะนาวศรี ทอดตัวในแนวเหนือใต้ ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบขนาดใหญ่จรดทะเลจังหวัดชุมพรนั่นเอง ทำให้นกจำนวนมาก พากันอพยพผ่านเทศไทย โดยเฉพาะ บริเวณเขาดินสอ ต.บางสน อ.ปะทิว จังหวัดชุมพรแห่งนี้ เพื่อไปหาแหล่งอาหาร เราจึงโอกาสที่จะได้สัมผัสกับปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าตื่นเต้นนี้ ภายในงานมีนิทรรศการนกเหยี่ยวและการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมดูนกเบื้องต้นอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น