เศรษฐกิจดี เป็นโอกาสของ สสปน.เร่งรุกไปข้างหน้า

เศรษฐกิจดี เป็นโอกาสของ สสปน.เร่งรุกไปข้างหน้า

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาเรื่อง ประเทศไทย แรงขับเคลื่อนใหม่แห่งเศรษฐกิจเอเชีย Thailand the New Driving Force of Asian Economy” โดยบอกว่า ขอให้สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ทำงานเชิงรุกไปข้างหน้า เพราะจังหวะเศรษฐกิจฟื้นตัว และกำลังเข้มแข็งขึ้นมาทุกมิติ เรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไข ตอนนี้รัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ถ้ามองจากข้อมูลมหภาคเศรษฐกิจมีความแข็งแรง ไม่ว่าจะมองจากตัววัดตัวไหนก็ตาม ถ้าไม่ตั้งอยู่บนความประมาทสามารถเติบโตต่อไปได้ดีทีเดียว เชื่อว่าการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจจะไปได้ดีจนถึงสิ้นปี และปีหน้าถ้าไม่มีปัจจัยไหนสะดุด จะไปได้ดีกว่านี้ เป็นโอกาสของ สสปน.ในการหาพันธมิตรธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น