“เพื่อไทย” ได้ทีเกาะ‘หมา-แมว’อัด‘รัฐบาล’หมดปัญญาหาเงิน?

“เพื่อไทย” ได้ทีเกาะ‘หมา-แมว’อัด‘รัฐบาล’หมดปัญญาหาเงิน?

รองโฆษก พรรคเพื่อไทย ได้ที ทวิส อัดรัฐบาล หลัง ครม.เห็นชอบ ร่างแก้ไข พ.ร.บ. พ.ร.บ.ทารุณกรรมสัตว์ เตรียมขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงพร้อมเก็บค่าธรรมเนียมและโทษปรับสูงถึง 2.5 หมื่นบาท อ้าง หมดปัญญาหาเงิน เลยมานับจำนวนหมา-แมวเพื่อไปเก็บตังค์

วันนี้(11 ต.ค.61) นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยได้ทวิตข้อความว่า มีคำถามว่า หมดปัญญาหาเงินหรือเปล่า เลยหันมานับจำนวนหมาแมว แล้วให้ไปจ่ายตังค์ ถ้าเป็นสภาฯมาจากการเลือกตั้ง ร่างพรบ. ฉบับนี้ไม่ทันได้ผ่านความเห็นชอบของ ค.ร.ม.ก็แท้งแล้ว หรือไม่”

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบ ร่างพรบ.ป้องกันทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ฉบับ พ.ศ… แก้ไขเพิ่มเติม 2557 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  โดยสาระสำคัญคือกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง นำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน และกำหนดโทษสำหรับความผิดของเจ้าของสัตว์เลี้ยงผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และเพิ่มอำนาจเปรียบเทียบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพรบ. แต่ไม่เกินกว่าที่พรบ.กำหนด โดยโทษปรับตามพรบ.อยู่ที่ไม่เกิน 25,000 บาทหากไม่ดำเนินการชำระค่าปรับให้ดำเนินคดีต่อไป

โดยร่างพรบ.กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพรบ. ว่า คำร้องขอขึ้นทะเบียนฉบับละ50 บาท สมุดประจำตัวสัตว์ฉบับละ 100 บาท และเครื่องหมายประจำสัตว์ตัวละ 300 บาท

 

แสดงความคิดเห็น