กกต.ชี้พรรครับบริจาคต้องขออนุญาตคสช.

กกต.ชี้พรรครับบริจาคต้องขออนุญาตคสช.

เลขาฯกกต.แจงไม่ได้ห้ามพรรคการเมืองรับบริจาค เพียงแต่ต้องขออนุญาตคสช.ก่อนดำเนินการ ย้ำต้องการให้ทุกพรรคอยู่รอดถึงเลือกตั้ง วอนอย่าทำผิดกฎหมาย

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า กรณีห้ามพรรคการเมืองรับเงินบริจาคเป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 57/2557 เรื่องให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป ซึ่งมีการห้ามมิให้พรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วดำเนินการประชุม หรือดำเนินกิจการใดๆ ในทางการเมือง ทั้งนี้ แม้จะมีการคลายล็อกทางการเมือง แต่ประกาศดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้อยู่ และหากพรรคการเมืองดำเนินการนอกเหนือไปจากข้ออนุญาตจากคสช.ทั้ง 6 ข้อจะต้องขออนุญาตจากคสช. และการขอระดมทุนหรือการรับเงินบริจาค ก็ต้องขออนุญาตด้วย

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า กกต.ไม่ได้ห้ามรับการบริจาค เพียงแต่พรรคการเมืองต้องขออนุญาตจากคสช.ก่อน อย่างไรก็ตาม จากนี้ กต. จะออกหนังสือเวียนแจ้งให้พรรคการเมืองต่างๆ ทราบอีกครั้งว่า หากพรรคจะดำเนินกิจการทางการเมืองนอกเหนือจากการคลายล็อกทั้ง 6 ข้อตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 จะต้องขออนุญาต คสช.

“กกต.เป็นเครื่องมือของกฎหมาย กฎหมายให้ทำอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้น ผมไม่อยากให้พรรคการเมืองใดๆ ทำผิดกฎหมาย อยากให้เหลืออยู่ทุกพรรคจนถึงการเลือกตั้ง ส่วนกรณีพรรคอนาคตใหม่ท้าให้ กกต. ออกหนังสือคำสั่งห้ามรับบริจาคหรือระดมทุนอย่างเป็นทางการนั้น คงไม่มีการออกคำสั่งลักษณะดังกล่าว เพราะ กกต. จะมีหนังสือเวียนชี้แจงพรรคการเมืองอยู่แล้ว หากพรรคอนาคตสอบถามมา กกต. ก็จะมีหนังสือตอบ” เลขาธิการ กกต. กล่าว

แสดงความคิดเห็น