นิด้าโพลล์ ชี้ประชาชนไม่เห็นด้วยขึ้นทะเบียนหมา-แมว

นิด้าโพลล์ ชี้ประชาชนไม่เห็นด้วยขึ้นทะเบียนหมา-แมว

นิด้าออกผลสำรวจความคิดเห็นกับเรื่องร้อนของเดือนต.ค.กับประเด็นการขึ้นทะเบียนหมาแมว กว่า 51% ไม่เห็นด้วย เหตุไม่เชื่อมั่นรัฐจัดการได้ และเป็นการหารายได้มากกว่า

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ นิด้าโพลล์ พบว่าประชาชนถึง 51% ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงอย่างหมา-แมว ถูกมองว่าเป็นการหารายได้ของรัฐ อีกทั้งไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะบริหารจัดการได้ จึงอาจส่งผลให้เป็นภาระของประชาชน รวมถึงเกิดปัญหาทิ้งสัตว์เลี้ยง หรือกำจัดสัตว์เลี้ยงเพื่อที่จะไม่ต้องรับผิดชอบ

ขณะที่อีก 48% มองว่า เห็นด้วย เพราะจะเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีสัตว์เลี้ยง และจะได้มีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นสัดส่วน

ในส่วนคำถามที่ว่า หากจัดเก็บค่าขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตัวละ 450 บาท ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ ผลสำรวจพบว่า 83% ไม่เห็นด้วย และไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ควรจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียน นอกจากนี้ ปัจจุบันมีคนเลี้ยงหมา-แมวจำนวนมาก อาจจะไม่มีเงินมากพอที่จะนำมาลงทะเบียนได้ทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น