อุตฯ ลุยภาคเหนือใช้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ยกระดับ SMEs ไทย

SMEs อุตฯ ลุยภาคเหนือใช้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ยกระดับ SMEs ไทย

กระทรวงอุตฯ ลงพื้นที่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย หวังใช้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC) หวังยกระดับเอสเอ็มอี ผ่านการแปรรูป การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บุกตลาดโลก

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ระหว่างวันที่ 29-30 ต.ค. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  ผ่านการตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC) มุ่งช่วยเหลือด้านนวัตกรรม การแปรรูป การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในด้านรูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงสินค้าอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

เอสเอ็มอีบางรายประสบความสำเร็จ ออกแบบแพ็กเกจส่งให้ซีพีออล์ และเอกชนรายใหญ่ หลังจากนี้เอกชนสามารถส่งข้อมูลไปยังศูนย์ ITC เพื่อช่วยเหลือการออกแบบสินค้า เพราะได้ประสานกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้ช่วยกันดูแลผู้ประกอบการ ยอมรับว่าเอสเอ็มอีที่สนใจมากช่วงนี้จะเป็นการออกแบบแพ็จเกจจิ้ง  ภาครัฐจะประสานเอกชรายใหญ่มาช่วยรับงานต่อเพิ่มเติม  ส่วนร้านกาแฟเมื่อได้มาเข้าร่วมโครงการช่วงแรกรับออเดอร์ 200 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ปัจจุบันเพิ่มเป็น 4 แสนซองต่อเดือน

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมหวังเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (ITC) ให้ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ เน้นการให้บริการเบื้องต้น (FRONT DESK) รับความต้องการจากผู้ประกอบการให้บริการด้านการออกแบบชิ้นงาน  จากนั้นพร้อมเป็นศูนย์กลางการจับคู่ธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ  การอบรม บ่มเพาะ เพื่อให้เกิดนวัตกรรม

ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 61  มีผู้ประกอบการใช้บริการแล้ว 27,619 ราย  ส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการขอศึกษาดูงานและ การฝึกอบรม ประมาณ 11,121 ราย การบริการในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ 465 ราย การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 240 ราย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 208 ราย การให้บริการเครื่องจักรกลาง 275 ราย และการแปรรูปการเกษตรและอาหาร 174 ราย และรอรับบริการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์ 111 ราย ในส่วนการให้บริการ ณ ศูนย์ Mini ITC มีจำนวน 11,730 ราย

แสดงความคิดเห็น