อนาคตไทยกับจีน ความสัมพันธ์คู่ค้าเชิงยุทธศาสตร์

อนาคตไทยกับจีน ความสัมพันธ์คู่ค้าเชิงยุทธศาสตร์

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Forbes Global  CEO Conference ครั้งที่ 18 โดยกล่าวว่า สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งขณะนี่จีนกำลังพัฒนาบีอาร์ไอ one belt one road เป็นเส้นทางเดียวที่ลงสู่ทางใต้ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนของลาวไปได้ดีมาก ส่วนของไทยเริ่มก่อสร้างแล้ว ประโยชน์ของเส้นทางรถไฟนี้เมื่อลงมาจากจีน การพัฒนาย่อมเกิดขึ้นแน่ เป็นทรัพย์สินจากจีนสู่ไทยและทางไทยเองกำลังจะทำท่าเรือที่ระนอง มีรางคู่ตัดจากชุมพรไปสู่ระนอง เป็นการเชื่อมโยงระหว่างอ่าวไทยกับอันดามัน เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนดีและลึกซึ้งต่อกัน จากนี้ต่อไปจะเป็นการสร้างสัมพันธ์กันในลักษณะคู่ค้าเชิงยุทธศาสตร์

แสดงความคิดเห็น