“พี่กอบ” แนะคนรุ่นใหม่ แสวงหา พัฒนาตน พัฒนาชาติ

กอบศักดิ์ “พี่กอบ” แนะคนรุ่นใหม่ แสวงหา พัฒนาตน พัฒนาชาติ

กอบศักดิ์อาศัยเวลานอกราชการ ชวนคนรุ่นใหม่นั่งคุย แนะนำแสวงหาตัวเองให้เจอ ทำสิ่งที่รักพัฒนาตัวเองให้ดี จะส่งผลดีต่อการพัฒนาชาติ

คำถามของคนรุ่นใหม่กว่า 200 ชีวิต ที่ร่วมแคมเปญของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (มจล.) เป็นคำถามที่พวกเขาคาดหวังกับสิ่งที่จะเห็นในการพัฒนาประเทศสำหรับอนาคต

คนรุ่นใหม่ตั้งคำถามสำหรับการพัฒนาประเทศตามที่หวัง คำตอบที่จะได้จริงก็อาจจะต้องใช้วิธีทางการเมืองเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย เวทีเสวนาที่ดึงคำถามของคนรุ่นใหม่ของ มจล.จึงจัดขึ้น โดยดึงเอา “พี่กอบ” กอบศักดิ์ ภูตระกูล ที่วันนี้ยังคงเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แต่การมาตอบคำถามคนรุ่นใหม่ครั้งนี้ เขาใช้เวลานอกราชการ คือ 17.00 ของเย็นวันที่ 8 พ.ย.2561 เพราะหมวกอีกใบของเขาคือ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ และเป็นโฆษกของพรรค ที่จะลงสู่สนามเลือกตั้งที่จะถึงนี้

วงเสวนา “คนรุ่นใหม่วาดฝันประเทศไทย” จึงถือขึ้นมาเพื่อแสวงหาเป้าหมายในอนาคตของชาติผ่านคนรุ่นใหม่ โดยมีกอบศักดิ์มาชวนคิดชวนคุย

ส่วนใหญ่ของคำถามจะเป็นทั้งเรื่องการคมนาคมขนส่ง หรือระบบโลจิสติกส์ต่างๆ การเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ ไม่ว่าเด็ก วัยรุ่น วัยแรกของชีวิตทำงาน และการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่เป็นรูปธรรม รวมถึงอีกด้านก็เป็นการพุ่งประเด็นในทางการเมือง เป็นการสะท้อนความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นประเทศของพวกเขาที่เป็นบ้าน ได้พัฒนาอย่างถูกต้อง

สิ่งที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่คือการแสวงหาเพื่อให้ค้นพบความต้องการของตัวเองให้ได้ เด็กรุ่นใหม่มีแนฝคิดที่เป็นของตัวเอง และบทบาทของสังคมอาจไม่มีผลต่อการตัดสินใจของตัวเองเหมือนคนยุคที่ผ่านมา ที่ต้องอยู่ในกรอบต่างๆ ทั้งจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่มุ่งหวังให้ต้องการเป็นอะไรในอนาคต

“คนรุ่นใหม่ทุกวันนี้อยู่ในยุคที่ต้องทำเอง แสวงหาด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นคืออะไร และที่สำคัญคือเข้าใจว่าตัวเราเองนั้นเป็นใคร” พี่กอบ บอกแนวทางให้กับน้องๆ คนรุ่นใหม่

นั่นเพราะกอบศักดิ์มองว่า เมื่อเราสามารถค้นหาสิ่งที่ชอบและรู้จักตัวตนของตัวเองอย่างดีแท้แล้ว ก็จะเกิดการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่การพัฒนาสิ่งต่างๆ ขึ้นมา และมันจะช่วยต่อยอดให้การพัฒนาประเทศในภาพรวมสามารถเกิดขึ้นได้ และช่วยกันเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง เพราะคนรุ่นใหม่พัฒนา ประเทศชาติก็จะพัฒนาตามเป็นเหมือนเงาตามตัว

“การมุ่งเน้นให้คนรุ่นใหม่แสวงหา ตั้งคำถาม หาวิธีการและนำไปสู่คำตอบของการพัฒนา ก็เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของพลังประชารัฐ ที่พรรคให้ความสำคัญกับเด็กๆ อย่างมาก ทั้งชวนคิด ร่วมรับฟัง พาทำ เปิดโอกาสให้เห็นกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาตัวเองได้ในหลากหลายมิติ และการแสวงหาไม่ใช่ถูกจำกัดแค่เพียงในห้องเรียน หากแต่ภายนอกก็คือพื้นที่เรียนรู้ ดั้งนั้น งานอดิเรกหรือสิ่งที่ชอบ ก็อาจทำให้เป็นอาชีพ ช่องทางสร้างรายได้สำหรับคนรุ่นใหม่ได้ด้วย” กอบศักดิ์ ให้มุมมอง

แสดงความคิดเห็น