ฟังกันหรือยัง ! 48 บทเพลงพระราชนิพนธ์

ฟังกันหรือยัง ! 48 บทเพลงพระราชนิพนธ์

อัจฉริยภาพทางดนตรีในหลวง รัชกาลที่ 9
เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถในหลาย ๆด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของดนตรี พระองค์ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์เพลง แยกและเรียบเรียงเสียงประสาน ทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิดและทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วย ตลอดจนทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่าง ๆ อย่างแท้จริง สมกับที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาว่า “อัครศิลปิน”
พระองค์ทรงเครื่องดนตรีได้ดีหลายชนิด ทั้งประเภทเครื่องลมเช่นแซกโซโฟน คลาริเนต และประเภทเครื่องทองเหลือง เช่น ทรัมเป็ต รวมทั้งเปียโน และกีตาร์์ ที่ทรงฝึกเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อประกอบการพระราชนิพนธ์เพลง และเพื่อทรงดนตรี ร่วมกับวงดนตรีส่วนพระองค์
ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เพลงเมื่อมีพระชนมพรรษาได้ 18 พรรษา
ในปีพุทธศักราช 2489 ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลง “แสงเทียน” เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรก
โดยทรงพระราชนิพนธ์ทั้งสิ้น 48 เพลง ทุกเพลงล้วนมีทำนองไพเราะประทับใจผู้ฟัง สอดคล้องกับเนื้อร้อง
ซึ่งมีคตินานัปการ และเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยในยามที่บ้านเมืองไม่สงบสุข ก็พระราชทานเพลงปลุกใจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ ข้าราชการ ทหาร พลเรือน และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติมิให้เกิดความย่อท้อในการทำความดี ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต่อตนเองและสังคม
ขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์ทางอ้อมในหลายด้าน อาทิทรงใช้เครื่องดนตรีเป็นสื่อผูกพันสถาบันพระมหากษัตริย์กับนิสิตนักศึกษา โดยเสด็จฯไปทรงดนตรีร่วมกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ อยู่นานกว่า 10 ปี แม้ในคราวเสด็จเยือนต่างประเทศก็ทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศกับนานาประเทศได้อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พระปรีชาสามารถด้านดนตรี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ชื่นชมของชาวต่างประเทศ
ที่กล่าวมาในข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งในพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งแม้แต่ในเรื่องของดนตรีก็มิได้เว้น นับเป็นบุญของพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้จริง ๆ

1.เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน
https://www.youtube.com/watch?v=mqz76v4jrhI

2.เพลงยามเย็น หรือ Love at Sundown
https://www.youtube.com/watch?v=yqgZYQOP1PQ

3. สายฝน หรือ Falling Rain
https://www.youtube.com/watch?v=abzNRTAyVt0

4. ใกล้รุ่ง หรือ Near Dawn
https://www.youtube.com/watch?v=VLBJQgWkgog

5. ชะตาชีวิต หรือ H.M.Blues
https://www.youtube.com/watch?v=M6P5qD_9b9o

6. ดวงใจกับความรัก หรือ Never Mind The Hungry Men’s Blues
https://www.youtube.com/watch?v=AvQVt6VUxM4

7. มาร์ชราชวัลลภ หรือ Royal Guards March
https://www.youtube.com/watch?v=ili5XiMazoc

 

8. อาทิตย์อับแสง หรือ Blue Day 
https://www.youtube.com/watch?v=nYYps7eb7tg

9. เทวาพาคู่ฝัน หรือ Dream of Love Dream of You
https://www.youtube.com/watch?v=XV8-CrNxcgI

 

10. คำหวาน หรือ Sweet Words
https://www.youtube.com/watch?v=QZZ0cAj6tto

11. มหาจุฬาลงกรณ์ 
https://www.youtube.com/watch?v=o27UbkSS1VY

12. แก้วตาขวัญใจ
https://www.youtube.com/watch?v=iuqE2bQCJwU

13. พรปีใหม่
https://www.youtube.com/watch?v=-wIhImHuXyM

14. รักคืนเรือน หรือ Love Over Again
https://www.youtube.com/watch?v=fEnvZLpSQV4

15. ยามค่ำ หรือ Twilights
https://www.youtube.com/watch?v=ia5olBIMgr8

16. ยิ้มสู้ หรือ Smiles
https://www.youtube.com/watch?v=9m5Hv6yV68w

 

17. มาร์ชธงไชยเฉลิมพล หรือ The Colours March

https://www.youtube.com/watch?v=BTuL9zzxq3c

18. เมื่อโสมส่อง หรือ I Never Dream
https://www.youtube.com/watch?v=FnPeCcbhss4

19. ลมหนาว หรือ Love in Spring
https://www.youtube.com/watch?v=TDYvU0a36W8

20. ศุกร์สัญลักษณ์ หรือ Friday Night Rag
https://www.youtube.com/watch?v=o-XkuhSqPgo

21. Oh I Say
https://www.youtube.com/watch?v=A8g0R-iswJQ

22. Can’t You Ever See
https://www.youtube.com/watch?v=pgfw50wz3vY

23. Lay Kram Goes Dixie

https://www.youtube.com/watch?v=X3NhZ5VYMHU

24. ค่ำแล้ว หรือ Lullaby
https://www.youtube.com/watch?v=yi2XsE2ysus

25. สายลม หรือ I Think Of You
https://www.youtube.com/watch?v=w4yLSR1K1Pg

26. ไกลกังวล หรือ When หรือ เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย 
https://www.youtube.com/watch?v=Oa_hZsLVKuw

27. แสงเดือน หรือ Magic Beams
https://www.youtube.com/watch?v=RPJXYIssdvg

28. ฝัน หรือ Somewhere Somehow หรือ เพลินภูพิงค์

https://www.youtube.com/watch?v=B8dUAbMkrBg

29. มาร์ชราชนาวิกโยธิน หรือ Royal Marines March
https://www.youtube.com/watch?v=yDtYrmLS3_Q

30.  ภิรมย์รัก หรือ A Love Story
https://www.youtube.com/watch?v=FB0i-v_LVXU

31 – 33. เพลงพระราชนิพนธ์ชุดนี้ประกอบด้วย A Love Story, Nature Waltz, The Hunterและ Kinari Waltz
https://www.youtube.com/watch?v=OOHYG-Tv_XY

34. แผ่นดินของเรา หรือ Alexandra
https://www.youtube.com/watch?v=V9RNnfAW2gk

35. พระมหามงคล

https://www.youtube.com/watch?v=478yuGV2jlA

36. ยูงทอง 
https://www.youtube.com/watch?v=WD8MlEXI_zk

37. ในดวงใจนิรันดร์ หรือ Still on My Mind
https://www.youtube.com/watch?v=gc1mTGcdNqA

38. เตือนใจ หรือ Old-Fashioned Melody
https://www.youtube.com/watch?v=YMlKZmuFrH0

39. ไร้เดือน หรือ ไร้จันทร์ หรือ No Moon
https://www.youtube.com/watch?v=M6tt4bh0Zxs

40. เกาะในฝัน หรือ Dream Island
https://www.youtube.com/watch?v=IqM5XMRdAFg

41. แว่ว หรือ Echo
https://www.youtube.com/watch?v=-L-V-Ky86w8

42. เกษตรศาสตร์
https://www.youtube.com/watch?v=MxZ6PQisG84

43. ความฝันอันสูงสุด หรือ The Impossible Dream
https://www.youtube.com/watch?v=o0HsrX8l0Q8

44. เราสู้
https://www.youtube.com/watch?v=vJeiApfF8hM

45. เรา-เหล่าราบ 21 หรือ We-Infantry Regiment 21
https://www.youtube.com/watch?v=FsJ4cfkMYqw

46. Blues for Uthit
https://www.youtube.com/watch?v=Sj7N7ANW4DA

47. รัก
https://www.youtube.com/watch?v=OQ58HsuWSYE

48. เมนูไข่
https://www.youtube.com/watch?v=zOVIKCxVweg

ขอบคุณข้อมูลจาก 
H.M. King Bhumibol Music
cokefreshfx
pilostreetarts
phutipz
HanumanClub
Sir.Holyer
Dariusz Mikulski
anong
winaituang
 

U Krairiksh
ม่อน บ้านอยู่นนท์
chulauniversity
นวย นครปฐม

 

Thaiquote คิดล้ำ นำเทรนด์
ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค Thaiquote.org
https://www.facebook.com/thaiquote.org
ทวิตเตอร์ @ThaiQuoteORG
สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน thaiquoteorg@gmail.com
โทรศัพท์ 088-924-4942

แสดงความคิดเห็น