เร่งคนไทยปั๊มลูก ชงลดหย่อนภาษี 3 หมื่นบาทต่อหัว

ลดหย่อนภาษี เร่งคนไทยปั๊มลูก ชงลดหย่อนภาษี 3 หมื่นบาทต่อหัว

ปลัดคลังเชียร์คนไทยเร่งผลิตทายาท เผยมาตรการลดหย่อนภาษีให้คนมีลูกหลังปี 2561 ลดหย่อนได้ 3 หมื่นบาท/คน/ปี

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ลดหย่อนภาษีเงินได้ สำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของ ผู้มีเงินได้ คนละ 3 หมื่นบาท และสําหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป หากเป็นบุตรที่เกิดในหรือหลังปี 2561 ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีกคนละ 3 หมื่นบาท โดยในการนับลําดับบุตร ให้นับลําดับของบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม ให้มีผลใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปีภาษี 2561 ที่จะต้องยื่นรายการในปี 2562 คือในเดือนมกราคมถึงมีนาคม

ทั้งนี้ มาตรการเพิ่มค่าลดหย่อนดังกล่าวเพื่อสนับสนุนให้คนมีบุตรมากขึ้น จากปัจจุบันคนไทยมีลูกน้อยลง ส่งผลให้ประชากรวัยเด็กลดลง และทำให้ไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งหากปล่อยไว้จะกลายเป็นปัญหาสำหรับประเทศ รัฐต้องแบกรับภาระดูแลคนสูงอายุจำนวนมาก และวัยแรงงานลดน้อยลง

นายประสงค์ กล่าวอีกว่า กรมสรรพากรให้ลดหย่อนบุตร สำหรับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรตามสายเลือดได้ 3 หมื่นบาท/คน /ปี โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร จากเดิมก่อนหน้านี้กำหนดว่า การหักลดหย่อนบุตรได้ไม่เกิน 3 คน โดยสามารถลดหย่อนได้ทั้งสามีและภรรยา และสามารถนำค่าลดหย่อนนี้ไปหักลดหย่อนภาษี ไม่ต้องหารครึ่งระหว่างสามีและภรรยา โดยหากเป็นบุตรคนที่ 2 ลดหย่อนรวมเป็น 6 หมื่นบาท

“กรมสรรพากรยังอยู่ระหว่างผลักดันแก้กฎหมายให้สามารถนำค่าคลอดและฝากท้องกับโรงพยาบาล ลดหย่อน 6 หมื่นบาท/ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอแก้ไขกฎหมายไปที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) คาดหวังให้ผ่านสนช.ภายในปีนี้เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันทีในปี2561” นายประสงค์ กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลัง ลุ้น พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯผ่าน สนช. พ.ย.นี้ คาดใช้ได้ 1 ม.ค. 63

คลังเผยศึกษาภาษีเค็ม-มัน ชี้เป็นเรื่องของการห่วงสุขภาพ

 

แสดงความคิดเห็น