สร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมของไทย

สร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมของไทย

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Forbes Global  CEO Conference ครั้งที่ 18 โดยกล่าวว่า สิ่งสำคัญข้อที่ 2 คือการสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมของไทย เราต้องการสร้างอนาคตข้างหน้า อาหารของเราต้องเป็นอาหารอนาคต รถยนต์เราต้องพัฒนาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ปิโตรเคมิเคิล เป็นแอดวานซ์ปิโตรเคมิเคิล หรือปิโตรเคมีเคิลชั้นสูง เราต้องการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ ทำได้โดยออกโครงการอีอีซี เป็นการยกระดับแหลมฉบังและมาบตะพุด ต้องการทำให้ใหญ่กว่าและแปลงสภาพท่าอุตสาหกรรมของ CLMVT  ร่วมลงทุนกับจีน สร้างประตูเชื่อมโยงไทยฮ่องกง นอกจากนี้ภาคใต้ รัฐบาลมองว่าการท่องเที่ยวเป็นหัวใจสำคัญจะสร้างรถไฟรางคู่จากกรุงเทพฯ-ชุมพร-สุราษฏร์ธานี ตอลดเส้นทางรถไฟรางคู่และถนนที่จะสร้าง หาดทรายตั้งแต่เพชรบุรี จนถึงทางใต้ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นดี

แสดงความคิดเห็น