ระดมการลงทุนเมกกะโปรเจ็กต์

ระดมการลงทุนเมกกะโปรเจ็กต์

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Forbes Global  CEO Conference ครั้งที่ 18 โดยกล่าวว่า ประเทศไทยหยุดโครงการเมกกะโปรเจ็กต์หรือการลงทุนขนาดใหญ่มากว่า 10 ปีแล้ว ครั้งนี้เป็นการลงทุนไม่เฉพาะอีอีซี โครงการรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบินออกมาแล้ว ครม.ได้ผ่าน 4 โครงการ โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา  โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง  ระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  ระยะที่ 3 นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ  3-4 เส้น มีการลงทุนด้านรถไฟฟ้าที่หัวเมือง เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต ด้วย สิ่งสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือ การลงทุนพัฒนาด้านดิจิทัล โดย2 ปีที่ผ่านมา มีการลงทุนสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการสาธารณสุข และการศึกษา โดยมีเอกชนพัฒนาแอพพลิเคชั่นช่วย ต้องการเปลี่ยนผ่านเอสเอ็มอีไปสู่ดิจิทัล

แสดงความคิดเห็น