ขนส่งเข้มตรวจสอบรถโดยสาร เผย “แท็กซี่” กระทำผิดมากสุด

ขนส่งเข้มตรวจสอบรถโดยสาร เผย “แท็กซี่” กระทำผิดมากสุด

กรมการขนส่งทางบกคุมเข้มรถโดยสารสาธารณะกระทำผิด ตรวจสอบการให้บริการ ต.ค.พบกว่า 400 ราย แท็กซี่ครองแชมป์มากสุด

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเข้มงวดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะที่มีพฤติกรรมกระทำผิดตามกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบรถตู้โดยสารสาธารณะตามจุดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร สร้างมาตรฐานคุณภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ดี เฉพาะเดือน ต.ค.61 ตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ รวม 18,504 คัน พบการกระทำความผิดรวม 459 ราย

ทั้งนี้ แบ่งเป็นการตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ 10,056 คัน พบการกระทำความผิด 405 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่

-ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร 84 ราย

-ไม่ใช้มาตรมิเตอร์ 69 ราย

-ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ 52 ราย ฯลฯ

ส่วนการตรวจสอบรถตู้โดยสารสาธารณะ 6,149 ราย พบการกระทำความผิด  41 ราย ความผิดส่วนใหญ่เป็นเรื่องอุปกรณ์ส่วนควบไม่มั่นคงแข็งแรงไม่ถูกต้อง 9 ราย

สำหรับการตรวจสอบรถจักรยานยนต์สาธารณะ 2,299 ราย พบการกระทำความผิด 13 ราย ความผิดส่วนใหญ่เป็นการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มาให้บริการ 11 ราย เปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดทุกราย พร้อมส่งตัวเข้ารับการอบรม พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบการกระทำความผิดลักษณะเดิมพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีการฝ่าฝืนนำรถส่วนบุคคลมาให้บริการรับส่งผู้โดยสาร หากพบนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะมารับจ้างให้ดำเนินการตามกฎหมาย โทษปรับสูงสุด 2,000 บาท พบแต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศ (ไม่ใส่เสื้อวิน) ปรับ 1,000 บาท, ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถปรับ 1,000 บาท เป็นต้น ส่วนการเรียกเก็บอัตราค่าโดยสารต้องเป็นไปตามที่ราชการกำหนด ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรกไม่เกิน 25 บาท กิโลเมตรต่อไปไม่เกินกิโลเมตรละ 5 บาท และระยะทางเกิน 5 กิโลเมตรขึ้นไป ให้เป็นไปตามที่ตกลงกัน แต่ต้องให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้โดยสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอเตือน ’16หมวดเลขทะเบียนแท็กซี่’ อย่านั่ง!!อันตราย

แสดงความคิดเห็น