โอกาสประเทศไทยที่เปิดอยู่ข้างหน้า เป็นหน้าที่ของทุกคน

โอกาสประเทศไทยที่เปิดอยู่ข้างหน้า เป็นหน้าที่ของทุกคน

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานสัมมนา “THAILAND 2019 : เมื่อคนเปลี่ยน แลนด์สเคปธุรกิจโลกเปลี่ยน ธุรกิจไทยจะก้าวไปอย่างไร” โดยกล่าวว่า การใช้จ่ายรัฐบาลมีความสำคัญมากในภาวะเช่นนี้ ปีหน้าเป็นปีที่รัฐบาลมีการใช้จ่ายรัฐบาลในงบประมาณที่มาก และจะไม่ปล่อยให้แช่แห้งจะมีการผลักดันให้หน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใช้จ่าย ต้องเป็นไปตามเป้าหมาย ถ้าเรารักษาการลงทุนภาครัฐและเอกชนได้ สิ่งที่เหลือคือความเชื่อมั่นประชาชน เดินไปด้วยกัน เปลี่ยนโครงสร้าง ปฏิรูป ทำให้ดี แล้วประเทศไทยโอกาสที่เปิดอยู่ข้างหน้าเราทำได้ อย่าไปดูสั้นๆ สาระสำคัญคือการปฏิรูปและเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย ความเสี่ยงที่สำคัญที่ทุกชาติ ทุกภาษากำลังส่องมาที่ประเทศไทย คือเรื่องเลือกตั้ง เขาสนใจว่ามีความต่อเนื่องเรื่องนโยบายหรือไม่ ไม่มีใครอยากไปในประเทศที่มีการจลาจล ปีหน้าเป็นปีที่เราเป็นประธานอาเซียน และเป็นปีที่มีการเลือกตั้ง การเลือกตั้งในครั้งนี้ต้องราบรื่น แข่งขันกัน ขอให้สู้กันในเกม และพยายามตระหนักว่าเราเป็นเจ้าภาพอาเซียน มีการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ อย่าให้เกิดวิกฤตบนถนน อันนี้สำคัญมาก ฉะนั้นปี 2562 ถ้าเราทำได้ดี จะไปด้วยดี แต่ถ้าทำไม่ดีโอกาสจะหาย ความเสี่ยงก็จะกลับมาและเป็นเรื่องใหญ่

แสดงความคิดเห็น