“ในหลวงรัชกาลที่ 9” พระราชาที่นั่งติดพื้น คุกเข่าเข้าหาประชาชน

วันพ่อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” พระราชาที่นั่งติดพื้น คุกเข่าเข้าหาประชาชน

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่โปรดการยืนหรือประทับบนเก้าอี้แบบฝรั่ง เพราะทรงถือขนบธรรมเนียมไทยที่ว่าไม่ควรยืนค้ำหัวผู้ผู้เฒ่าผู้แก่ ประชาชนนั่งอย่างไร พระองค์ก็ประทับอย่างนั้น

 

“แม่อยากให้เธออยู่กับดิน…”

สมเด็จพระบรมราชชนนีเคยมีรับสั่งกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถึงความหมายของพระนาม “ภูมิพล” ไว้ว่า

“อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพล ที่แปลว่ากำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน”

ต่อมาภายหลัง ในหลวง รัชกาลที่ 9 มีพระราชปรารภถึงสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคยมีรับสั่งว่า

“เมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิด ซึ่งแม่ก็คงจะสอนเรา และมีจุดมุ่งหมายว่า อยากให้เราติดดิน และอยากให้ทำงานให้กับประชาชน”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นเช่นนั้นจริงๆ

ตลอด 70 ปี ในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรซึ่งคุ้นตาและประทับใจคนไทยทุกคน คือภาพพระองค์ขณะทรงโน้มพระวรกายมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภาพพระองค์ขณะคุกพระชานุ (เข่า) และประทับพับเพียบ กับพื้นระดับเดียวกับราษฎรหรือข้าราชการที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายงาน ซึ่งบางครั้งพระองค์ประทับได้นานเป็นชั่วโมงๆ เพื่อสอบถามข้อมูลจากประชาชนโดยทรงควบคุมพระวรกายได้เป็นอย่างดี

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่โปรดการยืนหรือประทับบนเก้าอี้แบบฝรั่ง เพราะทรงถือขนบธรรมเนียมไทยที่ว่าไม่ควรยืนค้ำหัวผู้ผู้เฒ่าผู้แก่ ประชาชนนั่งอย่างไร พระองค์ก็ประทับอย่างนั้น

“…ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง…”

 

เรียบเรียงจาก : หนังสือตามรอยพ่อ ก-ฮ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน “พระอัจฉริยภาพ” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 

แสดงความคิดเห็น