วิษณุปล่อยของ! เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้ง ปลดล็อกหาเสียง 2 ม.ค.62

วิษณุปล่อยของ! เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้ง ปลดล็อกหาเสียง 2 ม.ค.62

วิษณุ ปล่อยของ ! แจงยิบในการประชุมแม่น้ำ 5 สาย เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้ง 2 ม.ค. 62 ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้หาเสียงได้ เปิดรับสมัคร ส.ส. 14-18 ม.ค. 62 กำหนดเลือกตั้งนอกประเทศ 4-16 กุมภาพันธ์ ในประเทศเลือกตั้งล่วงหน้า 17 ก.พ. และเลือกตั้งใหญ่ 24 ก.พ. 62 ประกาศผลเลือกตั้งวันสุดท้าย 25 เม.ย.

 

 

วันนี้(7ธ.ค.61) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนและขั้นตอนการดำเนินการทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไป มีตัวแทนจากส่วนต่างๆ ประกอบด้วย คสช.  คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ด้านตัวแทนพรรคการเมือง จากพรรคต่างๆรวม 75 พรรค

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวเปิดการประชุมว่า ในการพบกันระหว่างพรรคการเมืองและแม่น้ำ 5 สายวันนี้ เนื่องด้วยคสช.และรัฐบาล มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความปลอดภัย ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ทุกอย่างเดินหน้าไปด้วยความสงบเรียบร้อย  ในช่วงต่อจากนี้เป็นต้นไป รวมถึงที่ผ่านมาด้วยตลอด 4 ปี

การประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ครั้งแรก พล.อ.ประวิตร เป็นประธาน ซึ่งเป็นไปตามคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ข้อ 8 เมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็จัดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อหารือ จัดทำแผนและขั้นตอนการดำเนินการทางการเมือง เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  พร้อมขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้ ถือเป็นก้าวแรกของการเดินหน้ากลับสู่การเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย ในการสร้างการรับรู้ ความมั่นใจ และความเข้าใจ ในแต่ละฝ่ายที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไป  ถือเป็นการสร้างบรรยากาศความสามัคคีปรองดอง ขอให้เป็นการหารือกันฉันมิตร เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างหนึ่ง

วันนี้หลายพรรคการเมืองประกาศและให้สัมภาษณ์ว่า ยินดีจะมาร่วมวันนี้ ก็แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความตั้งใจที่จะช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อย ส่วนบางพรรคการเมืองที่ประกาศว่าไม่เข้าร่วมประชุม ก็ไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริง ว่าเข้าใจอะไรถ่องแท้แล้วถึงไม่มา หรือตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ร่วมมือกับทุกภาคส่วน

ต่อจากนั้นนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า โรดแมปทางการเมืองตามที่รัฐบาลเคยชี้แจงให้กับที่ประชุมรับทราบ ในเดือนธันวาคม 2561 ก่อนประกาศพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) การเลือกตั้ง จะปลดล็อกการทำกิจกรรมทางการเมือง คำสั่งและประกาศ คสช. จำนวน 9 ฉบับ  ยกเว้นในข้อที่ไม่เกี่ยวกับการทำกิจกรรม และในวันที่  20 ธันวาคม นี้ กกต.จะประกาศใช้ระเบียบการเลือกตั้ง ส.ส. จากนั้นวันที่ 28 ธันวาคม รัฐบาลจะหยุดเสนอร่าง พ.ร.บ.ให้กับ สนช.

ในเดือนมกราคม 2562 วันที่  2 มกราคม 2562 ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้หาเสียงได้ วันที่ 4 มกราคม กกต. ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัคร ส.ส. จำนวน ส.ส.แต่ละจังหวัด เขตเลือกตั้ง สถานที่รับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ และในระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม  2562 เปิดรับสมัคร ส.ส. จำนวนและให้แจ้งชื่อผู้ที่พรรคจะเสนอเป็นนายกฯ วันที่ 25 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อของทุกพรรค

สำหรับเดือนกุมภาพันธ์  2562  วันที่  4-16 กุมภาพันธ์ เป็นวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และกำหนดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ หยุดการพิจารณากฎหมาย จากนั้นวันที่ 17 กุมภาพันธ์  เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า  และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของ กกต.

ทั้งนี้ในเดือนเมษายน  2562 วันที่ 25  เมษายน เป็นวันสุดท้ายของการประกาศผลการเลือกตั้ง และในวันที่ 28 เมษายน เป็นวันสุดท้ายที่ คสช. จะคัดเลือก ส.ว.250 คน นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายและประกาศแต่งตั้งต่อไป

จากนั้นในวันที่ 9  พฤษภาคม จะเป็นวันสุดท้ายของการประชุมรัฐสภาครั้งแรก และจากนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา เลือกนายกรัฐมนตรี ตั้ง ครม.และ ครม.ถวายสัตย์ฯ ซึ่ง ครม.และ คสช. จะพ้นจากตำแหน่ง และ ครม.ใหม่แถลงนโยบาย ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันถวายสัตย์ฯ

แสดงความคิดเห็น