ธนบัตร 1,000 บาทไทย ได้รางวัล The Best New Banknote Award

ธนบัตร 1,000 บาทไทย ได้รางวัล The Best New Banknote Award

ธนบัตร1,000บาท รุ่นแรกในรัชกาลที่ 10 รับรางวัล ธนบัตรใหม่ยอดเยี่ยม เทคนิคดีซับซ้อนต่อต้านการปลอมแปลง

ที่ประชุมนานาชาติว่าด้วยการพิมพ์และสิ่งพิมพ์มีค่า (High Security Printing Asia) 2018 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ได้ประกาศให้ธนบัตรชนิด 1,000 บาท รุ่นแรกในรัชกาลที่ 10 คว้ารางวัลThe Best New Banknote Award หรือ รางวัลธนบัตรใหม่ยอดเยี่ยมประจำปี 2018

ทั้งนี้ ธนบัตรชนิดดังกล่าวมีความโดดเด่นเรื่องการออกแบบ อีกทั้งมีการใช้เทคนิคอันซับซ้อนในการต่อต้านการปลอมแปลงพิเศษ  ซึ่งจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า ลักษณะพิเศษธนบัตรรุ่นแรกในรัชกาลที่ 10 ได้มีการใช้เทคโนโลยีหมึกพิมพ์แม่เหล็กสามมิติเปลี่ยนสีได้ ครั้งแรกที่นำมาใช้กับธนบัตรรุ่นแรกในรัชกาลที่ 10

สำหรับธนบัตรแบบใหม่ มีการพิมพ์ลายประดิษฐ์ด้วยเทคโนโลยีหมึกพิมพ์แม่เหล็กสามมิติเปลี่ยนสีได้ (OVMI: Optically Variable Magnetic Ink) ซึ่งนำมาใช้เป็นครั้งแรกในธนบัตรไทย ทำให้เกิดลวดลายสามมิติเคลื่อนไหวได้และเปลี่ยนสลับสีได้ เมื่อพลิกเปลี่ยนมุมมอง

 

แสดงความคิดเห็น