อนาคตใหม่ ลั่น ปลดล็อก’ไม่พอ ต้องล้างคดีนักโทษการเมืองด้วย

อนาคตใหม่ ลั่น ปลดล็อก’ไม่พอ ต้องล้างคดีนักโทษการเมืองด้วย

เลขาฯพรรค อนาคตใหม่ กร้าว ปลดล็อกพรรคการเมืองไม่พอ ลั่น ต้อง ล้างคดีให้นักโทษการเมืองด้วย อ้าง ประชาชนที่ถูกดำเนินคดีในยุค คสช. ต้องได้รับความยุติธรรม

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่(อนค.) โพสต์เฟชบุ๊ก แสดงความเห็นกรณี คสช.มีคำสั่งปลดล็อกทางการเมือง โดยระบุว่า

ปลดล็อกที่ไม่ปลดล็อก

แม้ยกเลิกประกาศ คำสั่ง คสช.บางฉบับไปแล้ว พรรคการเมืองอาจได้ “ปลดล็อก” แต่ประชาชนผู้รักชาติ รักประชาธิปไตย กลับยังคงถูกล็อกด้วย “โซ่ตรวน” ในนามของ “คดีความ” ต่อไป

         

ประชาชนเหล่านี้คือผู้รักประชาธิปไตย ออกไปใช้เสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งเป็นเสรีภาพของมนุษย์ทุกคน ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิด เพื่อต่อต้านเผด็จการทหาร วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลทหาร แต่กลับต้องแบกรับคดีความเอาไว้ ราวกับพวกเขาเป็นอาชญากร ทั้งๆที่คสช.ต่างหากที่ละเมิดกฎหมายสูงสุดของประเทศ ฉีกรัฐธรรมนูญด้วยกำลังทหาร มีความผิดฐานกบฏตาม ป.อาญา มาตรา 113 แต่ตั้งตนเป็น “กฎหมาย” นิรโทษกรรมตนเอง

          

ในคำสั่งหัวหน้า คสช.ล่าสุด เมื่อยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช.ที่กำหนดความผิดและโทษไปแล้ว ตามหลักกฎหมายอาญาและรัฐธรรมนูญ เมื่อกฎหมายที่กำหนดฐานความผิดและโทษถูกยกเลิกไป การดำเนินคดีต่างๆ ตามกฎหมายนั้นก็ต้องสิ้นสุดลงด้วย ซึ่งนักกฎหมาย คสช.ย่อมทราบดี จึงจงใจเขียนยกเว้นไว้ว่าคดีใดที่ดำเนินอยู่ก็ให้ดำเนินคดีต่อไป

          

การเขียนยกเว้นไว้เช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติมองประชาชนผู้รักประชาธิปไตยที่ไม่เห็นด้วยกับ คสช.เป็นฝ่ายตรงข้าม ต้องดำเนินคดีให้หลาบจำ

          

เรายืนยันว่าประชาชนผู้รักชาติ รักประชาธิปไตยที่ถูกดำเนิน “คดีการเมือง” ในยุคสมัยของ คสช.ต้องได้รับความยุติธรรม ต้องไม่ถูกดำเนินคดีต่อไป พวกเขาคือผู้บริสุทธิ์

          

ต้องทำให้ประกาศคำสั่ง คสช.ที่อยุติธรรมเหล่านี้เป็นโมฆะ คืนความเป็นธรรมให้แก่ “เหยื่อ” ที่ถูกดำเนินคดีจากการต่อต้าน คสช.

          

การเลือกตั้ง 24 ก.พ.62 คสช.ไม่ใช่ “คนกลาง” แต่เป็นคู่ขัดแย้ง เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในการเมืองไทย การกำหนดให้ดำเนินคดีกับประชาชนต่อเป็นประจักษ์พยานชั้นดี

          

ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงนี้ เดิมพันสำคัญ คือเราต้องยุติการสืบทอดอำนาจของ คสช.ให้จงได้

แสดงความคิดเห็น