สิงห์อมควันหนาว ! ขยายเขตห้ามสูบ”ชายหาด” ถึงร้านอาหาร-ขายของฝาก เริ่ม 3 ก.พ.62

สิงห์อมควันหนาว ! ขยายเขตห้ามสูบ”ชายหาด” ถึงร้านอาหาร-ขายของฝาก เริ่ม 3 ก.พ.62

กรมควบคุมโรค ขยายเขตห้ามสูบบุหรี่ต่อเนื่องพื้นที่ชายหาด คุมร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ของที่ระลึก สถานที่สาธารณะ เริ่ม 3 ก.พ. 2562

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานมาตรการชายหาดปลอดบุหรี่ หลังจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลออกประกาศ โดยนำร่อง 24 หาด 15 จังหวัด ว่า ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 บทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่ หรือทิ้งก้นบุหรี่บริเวณชายหาด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมต่อองค์ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่รับผิดชอบชายหาดปลอดบุหรี่นำร่องทั้ง 24 แห่งไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

          

นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคได้ขยายการดำเนินการมาตรการห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ในส่วนของพื้นที่ที่เชื่อมต่อจากชายหาด เช่น ร้านอาหาร ร้ายขายของฝาก ของที่ระลึก สวนสาธารณะ ซึ่งมีพื้นที่เชื่อมต่อมาจากชายหาด โดยกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ ที่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 3 ก.พ. 2562 ที่จะถึงนี้

โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในสถานที่ดังกล่าว จะต้องถูกเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 5,000 บาท เนื่องจากฝ่าฝืนมาตรา 42 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพร้อมสนับสนุนให้ทุกชายหาดในประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ในอนาคต ต่อไป

แสดงความคิดเห็น