การสร้างประเทศให้เป็นปึกแผ่นเดียวกัน ไม่ใช่เรื่องง่าย

การสร้างประเทศให้เป็นปึกแผ่นเดียวกัน ไม่ใช่เรื่องง่าย

ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน “Thailand’s  Economic Outlook 2019 อนาคตเศรษฐกิจไทย” โดยได้กล่าวว่า การเข้ามาการเมืองเมืองไทยก็อยากให้การเมืองดีขึ้น สร้างประเทศไทยให้ทันสมัยขึ้น ตอนนั้นอยากให้นักวิชาการใหม่ๆ มาใช้สติปัญญาเพื่อสร้างประเทศให้ดีขึ้น ได้มีเวลาอยู่ในการเมืองขณะนั้น 6 ปี มีมิตรสหายมาก ทุกพรรคเป็นมิตรกันหมด การอภิปรายในสภาด้วยเหตุด้วยผล ลงจากสภาเป็นเพื่อนกัน แต่หลังจาก พ.ศ.2549 เป็นต้นมา 10 ปีเต็ม ได้มีโอกาสเห็นต่างประเทศ เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีเหตุมีผลมากขึ้น ประสบการณ์มากขึ้น ก็ไม่คิดว่าจะต้องกลับมาอยู่การเมือง จนขณะนี้เข้าปีที่ 4 แล้ว ถึงเวลาที่คนรุ่นใหม่ต้องเข้ามา แต่สามารถพูดได้ในฐานะที่อยู่ในรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยสูงที่สุด และได้มาช่วยรัฐบาลที่มาทำงานในช่วงฉุกเฉินวิกฤต ซึ่งไม่มีสภาคอยอภิปรายไม่ไว้วางใจ และสามารถทำหลายอย่างที่เราไม่สามารถทำได้ เพราะการเมืองในระบบการเลือกตั้ง หลายอย่างที่ทำเพื่ออนาคตยาวๆ เป็นสิ่งยากมากที่จะทำได้ การบริหารประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกคนรู้โจทย์ ปัญหาดีพอ แต่ทำอย่างไรให้คนทั้งประเทศเป็นปึกแผ่นเดียวกัน แก้ไขปัญหาเหล่านั้น สร้างประเทศขึ้นมาให้เข้มแข็ง ไม่ใช่ง่ายเลย เรียนด้วยความสัจจริง

แสดงความคิดเห็น