ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างแบรนด์ เพื่อแข่งขันได้

ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างแบรนด์ เพื่อแข่งขันได้

ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน “Thailand’s  Economic Outlook 2019 อนาคตเศรษฐกิจไทย”  โดยระบุว่า จากหัวข้อเรื่อง อนาคตเศรษฐกิจประเทศไทย หากมองในลักษณะระยะสั้น ไตรมาส 1มีค่าที่ 4.8 ไตรมาส 2 ที่ 4.6 ไตรมาส 3 ที่ 3.3 คาดว่าทั้งปีจะได้อย่างน้อย 4 สัญญาณดีอย่างหนึ่งคือสหรัฐกับจีนเริ่มคุยกันแล้ว ถ้าสงบศึกกันได้ยาวพอ การส่งออกไม่กระทบมากนัก โอกาสที่ไตรมาส 4 ถึง 3.5 ก็เป็นไปได้ การท่องเที่ยวตัวเลขเริ่มดีขึ้น รัฐบาลทำทุกวิถีทาง นอกจากนี้ไตรมาส 4 การใช้จ่ายรัฐบาลเต็มที่ ตัวต่อไปคือความมั่นใจของผู้บริโภค คนไทยมีความอ่อนไหวเรื่องข่าวสารมาก แต่อย่าสนใจกับตัวเลข แต่สนใจกับความเป็นจริงของเศรษฐกิจไทย โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไม่สมดุล เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศมีสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าทางการตลาดที่นับวันด้อยค่าลง ขาดการพัฒนามูลค่า ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งครองส่วนแบ่งการส่งออกถึง 60 % ก็มีอยู่ไม่กี่ตัว ไม่ก่อให้เกิดความหลากหลายของการผลิตด้านอุตสาหกรรม ถ้าเราไม่มีการสร้างนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งที่ผลิตขึ้นมา ยากที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมา นอกจากนี้คนประมาณ 20-30 % มีอำนาจในการบริโภคเพียง 10 % ไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้า ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกแต่ก็ยังมีมาร์จินต่ำ ดังนั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างแบรนด์ เพื่อแข่งขันได้

แสดงความคิดเห็น