รถไฟฟ้าเมืองกรุง อีกกี่ปีเสร็จ? หรือยิ่งทำยิ่งติด?

รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าเมืองกรุง อีกกี่ปีเสร็จ? หรือยิ่งทำยิ่งติด?

รถไฟฟ้าคือความหวังของคนเมืองกรุงในการแก้ปัญหารถติด เริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2542 โดยในปัจจุบันมีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น 5 สาย 85 สถานี ครอบคลุมระยะทางกว่า 125 กิโลเมตร

โดยปัจจุบันการสร้างรถไฟฟ้าอยู่ในโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนระยะที่สอง ตามแผนแม่บทที่เน้นการพัฒนาเส้นทางสายรองเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและป้อนผู้โดยสารสู่เส้นทางสายหลักของกรุงเทพมหานครทั้ง 7 เส้นทาง ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รถไฟฟ้าสายสีม่วง รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม และรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน

แต่การดำเนินการอย่างเร่งด่วนจากภาครัฐ ณ เวลานี้ ส่งผลให้ปัญหาจราจรทวีหนักขึ้น เส้นทางต่างๆ ที่อยู่ในเขตก่อสร้างล้วนเป็นทางสายหลักของคนเมืองกรุง เช่น ลาดพร้าว รามคำแหง พหลโยธินฯ ติดหนึบทุกวันในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น

วันนี้ ThaiQuote จึงอยากขอนำเสนอข้อมูลของ รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ มาดูกันว่า…ลาดพร้าวจะติดอีนานแค่ไหน? คนกรุงจะต้องรออีกกี่ปี?

รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

รถไฟฟ้า

 

สุขุมวิท (ส่วนต่อขยาย) รูปแบบขนส่งมวลชนเร็ว

รถไฟฟ้า

 

สายเฉลิมรัชมงคล (ส่วนต่อขยาย) รูปแบบขนส่งมวลชนเร็ว

รถไฟฟ้า

 

สายสีทอง รูปแบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ

รถไฟฟ้า

 

สายสีแดงเข้ม รูปแบบชานเมือง

รถไฟฟ้า

 

สายสีแดงอ่อน รูปแบบชานเมือง

รถไฟฟ้า

 

สายสีชมพู รูปแบบรางเดี่ยว

รถไฟฟ้า

 

สายสีเหลือง รูปแบบรางเดี่ยว

รถไฟฟ้า

 

สายสีส้ม รูปแบบขนส่งมวลชนเร็ว 

รถไฟฟ้า

 

สายฉลองรัชธรรม (ส่วนต่อขยาย) รูปแบบขนส่งมวลชนเร็ว  

รถไฟฟ้า

 

สายเชื่อมท่าอากาศยาน (ส่วนต่อขยาย) รูปแบบเชื่อมท่าอากาศยานความเร็วสูง

รถไฟฟ้า

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ

กรุงเทพฯ รถติด ต้องแก้ที่ต้นเหตุ!

แสดงความคิดเห็น