ไทยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน

ไทยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน

ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน “Thailand’s  Economic Outlook 2019 อนาคตเศรษฐกิจไทย” โดยกล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านทั้งสิ้น ต้องปรับโครงสร้างการเกษตร ต้องสร้าง Startup ต้องนำดิจิทัลและอี-คอมเมิร์ชเข้าไปให้ได้ สร้างให้คนในชนบทสามารถสร้างการค้าขายผ่านพรมแดนได้ ตัวอย่างเช่นการเติบโตของเยอรมันมาจากฐานของชุมชน ไม่ใช่ยักษ์ใหญ่ สินค้าทำในหมู่บ้านแล้วส่งออกทั่วโลก เป็นแบรนด์ระดับโลก ประชาสัมคมเยอรมันเข้มแข็งมาก หอการค้าประชาสังคมร่วมมือในชุมชน ไทยก็น่าจะทำได้ เพราะขณะนี้ชุมชนเริ่มจะเข้มแข็ง รัฐบาลก็ตื่นตัว ไปรษณีย์ไทยก็ปรับเปลี่ยนบทบาทเพิ่มของโลจิสติกส์ เพื่อรองรับอี-คอมเมิร์ช นอกจากนี้อีอีซีก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่สำคัญ เพราะพื้นที่ตรงนั้นมีแหลมฉบัง มาบตะพุด มีโรงงานญี่ปุ่น จีนรองรับอยู่แล้ว การพัฒนาเป็นเพียงการต่อยอดเท่านั้น ถ้าไม่ทำเช่นนี้ ไม่สามารถแข่งกับเวียดนามได้ คู่แข่งที่สำคัญของไทยคือเวียดนาม สงครามการค้าที่ผ่านมา จีดีพีเวียดนามไม่ได้รับผลกระทบ

แสดงความคิดเห็น