พ.ศ.2562 ประเทศไทยต้องเปลี่ยนผ่านให้ราบรื่นที่สุด

พ.ศ.2562 ประเทศไทยต้องเปลี่ยนผ่านให้ราบรื่นที่สุด

ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน “Thailand’s  Economic Outlook 2019 อนาคตเศรษฐกิจไทย”โดยกล่าวว่า ประเทศไทยขณะนี้ Geopolitics  มันหนุนแล้ว เศรษฐกิจเราไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไป รากหญ้าลำบากจริง แต่ต้องช่วยกัน ไม่สามารถเนรมิตในวันเดียว นี่ไม่ใช่การหาเสียง แต่ช่วยให้เขาอยู่รอดได้ เป็นสิ่งที่รัฐบาลพึงกระทำ เราต้องร่วมกัน ฉะนั้นปีหน้าการลงทุนบวกกับเรื่องของ Geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์ ที่เรามีโอกาสสูงมาก เราจะต้องใช้โอกาสนี้ให้มากที่สุด แต่บังเอิญปีหน้าจะมีการเลือกตั้ง นักธุรกิจหลายคนหวั่นเกรงว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นไหม เราต้องให้คำตอบเขาด้วยการกระทำ ให้เปลี่ยนผ่านอย่างดีที่สุด อย่าให้เห็นการทะเลาะเบาะแว้ง ขอให้นำนโยบายออกมาสู้กัน จะต่อยอดอย่างไร ไม่ใช่ว่าจะบอกให้เลิกของเก่า คนรุ่นใหม่อันไหนดี ต่อยอด อันไหนบกพร่องแก้ไข ประชาธิปไตยของไทยจะดีหรือไม่อยู่ที่คนไทยทุกคน สิ่งที่พอจะประเมินได้รัฐบาลหน้าเป็นรัฐบาลผสมแน่นอน งานบริหารจัดการจะทำกันอย่างไร ที่จะเกิดพลังของการขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปได้ ความร่วมมือในการทำงานทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ใช่ประชาธิปไตย คนรุ่นใหม่ต้องรู้จักคิด ส่วนที่เป็นสังคมสำคัญกว่าส่วนตัวเรา ประเทศจะอยู่ไม่ได้ถ้าสังคมไม่ดี การเมืองอยู่ไม่ได้ถ้าพรรคการเมืองมัวแต่ทะเลาะกัน เราต้องเป็นตัวของตัวเอง สำคัญเราเป็นคนไทยด้วยกันทั้งสิ้น อนาคตประเทศไทยอยู่ตรงนี้

 

แสดงความคิดเห็น