ป.ป.ส.ให้สิทธิ์คนไทยเท่านั้นปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์

ป.ป.ส.ให้สิทธิ์คนไทยเท่านั้นปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์

เลขาฯ ป.ป.ส.ย้ำชัดคนไทยเท่านั้นที่ชงเรื่องขอสิทธิ์ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ได้ และต้องเป็นรูปแบบรวมตัววิสาหกิจชุมชน แต่เปิดช่องรูปแบบสหกรณ์มีต่างชาติได้แต่คนไทยต้องร่วมด้วย ตัดสิทธิ์เอกชนเด็ดขาดห้ามข้องเกี่ยว

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังต้องรอร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดฯ ที่มีการปรับเปลี่ยนในประเด็นกัญชาเพื่อผ่อนปรนให้ใช้ได้ในทางการแพทย์ หรือทำการศึกษาวิจัยได้ แต่ในส่วนข้อถกเถียงเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์จะขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์นั้น จะต้องเป็นในลักษณะการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจสังคม ที่จดทะเบียนและดำเนินการกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงข้อสำคัญคือต้องผู้ที่ดำเนินการได้จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากดำเนินการในรูปของสหกรณ์ก็ต้องมีบุคคลที่ต้องมีสัญชาติไทยอย่างน้อย 2 ใน 3 ส่วนการดูแลและจัดการหน่วยงานรัฐจะต้องจัดวางระบบให้เรียบร้อย ก่อนอนุญาตให้บุคคลและวิสาหกิจชุมชนเข้าไปดำเนินการ และภาคเอกชนจะไม่สามารถดำเนินการได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

นายนิยม กล่าวอีกว่า คณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดตั้งแต่การคัดสายพันธ์การปลูก การสกัด โดยดูตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางรวมถึงการนำสารสกัดไปใช้ประโยชน์จะดำเนินการอย่างไรให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการศึกษาอยู่ แต่ปปส.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดูในเรื่องการออกแบบโรงเรือนสำหรับการปลูกกัญชาที่จะเป็นแบบเรียบง่ายมากที่สุด เพื่อให้คนไทยที่รวมตัวกันในลักษณะวิสาหกิจชุมชนสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนสูง และป้องกันไม่ให้หลุดลอดรั่วไหลออกไปไม่ว่าผลผลิตจะใช้ได้หรือไม่ได้ก็ตาม 

“ยังกำหนดไม่ได้ว่าจะใช้พื้นที่ไหนปลูก แต่ถ้าปลูกในพื้นที่ปิดก็จะคุมได้ง่าย ทั้งสายพันธุ์ของกัญชาและการควบคุม โดยเฉพาะสายพันธุ์นั้นจะต้องควบคุมเป็นพิเศษ เพื่อให้ค่า THC ดีที่สุด เพราะสารตัวนี้จะมีผลต่อการนำไปใช้ทางการแพทย์ ซึ่งหากสารดังกล่าวผิดเพี้ยนก็ใช้ไมได้ และมันมีผลกระทบต่อต้นทุนการปลูก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กำลังเร่งจัดทำร่างกฎกระทรวงคู่ขนานกับการแก้กฎหมายยาเสพติดคาดว่าจะสามารถบังคับใช้ได้เร็วๆ นี้” เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าว

 

ข่าวที่น่าสนใจ 

“มาร์ค” ค้านผูกขาดปลูก-ผลิตกัญชา หนุนเพื่อการแพทย์

“ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์” ปลดล็อก “กัญชา” ก้าวสู่ยุคใหม่เกษตรกรไทย

 

แสดงความคิดเห็น