ก.อุตฯ ปูพรมช่วยเหลือโรงงาน-ผู้ประกอบการ “พายุปาบึก”

พายุปาบึก ก.อุตฯ ปูพรมช่วยเหลือโรงงาน-ผู้ประกอบการ “พายุปาบึก”

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งบรรเทาความเสียหายจากพายุปาบึกที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคใต้ ส่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจช่วยเหลือประผู้ประกอบการ จากการสำรวจพื้นที่ 16 จังหวัด พบ สถานประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 483 ราย ประเมินความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 359 ล้านบาท พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการทำความสะอาดโรงงาน ซ่อมแซมเครื่องจักรและอาคาร พร้อมช่วยเหลือมาตรการทางการเงิน

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานพันธมิตรร่วมบูรณาการออก  7 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก โดยเน้น “ทำทันที” ซ่อม สร้าง ฟื้นฟูผู้ประกอบการทุกพื้นที่ (7 มาตรการ กระทรวงอุตสาหกรรม) นั้น

ทั้งนี้ จากผลสำรวจผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ 16 จังหวัด พบ 10 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 483 ราย ประเมินความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 359 ล้านบาท โดยกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดมาตรการเยียวยา 7 มาตรการ ดังนี้

มาตรการที่ 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning ช่วยทำความสะอาดโรงงาน ซ่อมแซมเครื่องจักรและอาคาร โดยในเบื้องต้นได้ดำเนินการไปแล้ว 7 ราย โดยร่วมกับสถานประกอบการรายใหญ่ เช่น เหมืองแร่ผาทอง จัดรถน้ำ จำนวน 5 คัน มาช่วยฉีดล้าง ทำความสะอาดในพื้นที่  สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2562

มาตรการที่ 2 ซ่อม สร้างฟื้นฟู อุปกรณ์ เครื่องจักร อาคารสถานที่ จากการสำรวจพบว่ามีอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ได้รับความเสียหาย ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรขนาดเล็ก ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประสานงานกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือซ่อม  ทำความสะอาดเครื่องจักร คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 17 ม.ค. 62

มาตรการที่ 3 ร่วมกับบริษัทรถยนต์ชั้นนำ และ ปตท. บริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์  เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทั้งจักรยานยนต์และรถสี่ล้อ ฟรี ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่  14 – 16 มกราคม 2562 ณ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง

มาตรการที่ 4  ออกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบการกิจการโรงงานกรณีโรงงานได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย) พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562  โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี/ใบอนุญาตต่ออายุโรงงานให้กับสถานประกอบการโรงงานที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการสำรวจ รวบรวมตัวเลขความเสียหายและจะรายงานตัวเลขมายังกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 22 มกราคมนี้ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อไป

มาตรการที่ 5  เพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะจับมือห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี เซ็นทรัลหาดใหญ่ และกรุงเทพฯ จัดมหกรรมจำหน่ายสินค้าเพื่อผู้ประกอบการพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร ในช่วงเดือนมีนาคม 2562

มาตรการที่ 6 ด้านการเงิน ขณะนี้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้ออกมาตรการฉุกเฉินและมีลูกค้าในพื้นที่มาขอใช้มาตรการโดยขอพักการชำระหนี้ จำนวน 20 ราย วงเงิน 52.2 ล้านบาท และขอยื่นกู้หนี้ฉุกเฉิน 140 ราย วงเงินสินเชื่อ 151 ล้านบาท

ในส่วนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรม ในครอบครัวและหัตถกรรมไทยของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีวิสาหกิจชุมชมขอกู้เพิ่ม พักชำระหนี้ และขยายการเวลาการชำระหนี้ รวมทั้งสิ้น 91 ราย ซึ่งจะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยตามมาตรการนี้ จากร้อยละ 4 เหลือ ร้อยละ 1/ปี เป็นระยะเวลา 2 ปี

มาตรการที่ 7 สำรวจ เยี่ยมเยียน ช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบ  โดยจากการสำรวจในพื้นที่พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม โดยเฉพาะเสื้อผ้านักเรียน  ผ้าห่ม หมอน มุ้ง ซึ่งได้รับความเสียหายจากวาตภัย กระทรวงอุตสาหกรรมจะได้ประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตรและผู้ประกอบการที่มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อจัดเสื้อผ้า ชุดนักเรียน และถุงเท้าเพื่อไปมอบให้แก่นักเรียนที่ประสบภัย ในพื้นที่ต่อไป

อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

34 พื้นที่เมืองกรุงยังวิกฤต ค่าฝุ่นละอองอยู่ระดับทำร้ายสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น