รัฐบาลเปลี่ยน แต่ EEC ต้องเดินหน้า

รัฐบาลเปลี่ยน แต่ EEC ต้องเดินหน้า

เลขาธิการ สกพอ. ระบุแม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาล โครงการEEC ก็ต้องเดินหน้า และจะเป็นโครงการที่หนุนให้จีดีพีโต 2 % ซึ่งคาดว่าการลงทุนของบีโอไอใน EEC จะเห็นผลในไตรมาส 2 ของปีนี้ พร้อมกับย้ำว่าให้ดูแลโครงการ EEC ให้ดี จะทำให้เศรษฐกิจไทยทะยานไม่น้อยกว่า 4%

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคออก (สกพอ.) ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยกับการลงทุนในอีอีซี” ในงานสัมมนา “เศรษฐกิจไทยกับการเลือกตั้ง” ว่า แม้จะมีการเปลี่ยนรัฐบาล เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างแน่นอน เนื่องจาก EEC ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้นอีก 2% จึงเชื่อว่าไม่ว่าจะมีรัฐบาลไหนเข้ามาก็จะเข้ามาดำเนินการโครงการ EEC อย่างต่อเนื่อง

          

ขณะที่มองการลงทุนในปีนี้จะเห็นการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ EEC โดยคาดจะเห็นความชัดเจนได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/62 เป็นต้นไป โดยในปี 61 มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อยู่ที่ 683,910 ล้านบาท

         

“ในภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังชะลอตัวลงและมีความอ่อนไหวมาก เศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้งได้มีการเตรียมกลไกบางอย่าง เพื่อสร้างสมดุลข้างในให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจากการดำเนินโครงการ EEC และการเป็นประธานอาเซียน ที่จะเป็นการสร้างความร่วมมือในประเทศอาเซียน เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก ซึ่งหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วมีเสถียรภาพ และดูแลการพัฒนา EEC ให้ดี เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวไม่ต่ำกว่า 4% ต่อปี”

แสดงความคิดเห็น