จ่ายแล้ว! เงินสงเคราะห์บุตร 400 ขยับขึ้น 600 บาท 0-6 ขวบได้ทุกเดือน

จ่ายแล้ว! เงินสงเคราะห์บุตร 400 ขยับขึ้น 600 บาท 0-6 ขวบได้ทุกเดือน

บิ๊กอู๋จัดให้ อัพเงินสงเคราะห์บุตร 0-6 ขวบระบบประกันสังคมจาก 400 เป็น 600 บาทเริ่มจ่ายย้อนหลังได้ทันทีแล้ว หลังกฎกระทรวงมีผล 1 ม.ค.ที่ผ่านมา

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า การเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรของสำนักงานประกันสังคม จากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาท ให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ตามที่สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศกฎกระทรวงเรื่อง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ.2561

โดยสาระสำคัญในการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของประชาชนและภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 400 บาทเป็น 600 บาทในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นย้อนหลังจำนวน 200 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ให้กับผู้ประกันตน โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่สะดวก หรือโทร.1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง) รายละเอียดเพิ่มเติม www.sso.go.th

แสดงความคิดเห็น