จีนใจอ่อน ยอมซื้อสินค้ามะกันมากขึ้น

จีนคุยสหรัฐฯ รอบล่าสุดราบรื่น เตรียมสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น ทั้งด้านเกษตร พลังงาน และงานบริการ พร้อมยกระดับงานทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน ส่งผลทิศทางสงครามการค้าสองขั้วอำนาจของโลกดีขึ้น