สาวไส้ตัวการก่อฝุ่น PM2.5 ที่ไม่ใช่แค่โรงงานอุตสาหกรรม

สาวไส้ตัวการก่อฝุ่น PM2.5 ที่ไม่ใช่แค่โรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม ถูกมองว่าเป็นตัวก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้อย่าง PM2.5 ความจริงจะเป็นเช่นไรนั้น วันนี้ ThaiQuote มีคำตอบ

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และย่านพระราม 2 ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดย นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรม และนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยจากการสุ่มตรวจโรงงานในพื้นที่นั้น ไม่พบว่าค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานแต่อย่างใด

หลายคนอาจมองว่าการตรวจไม่พบค่าฝุ่นละอองนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลย แท้ที่จริงแล้วฝุ่นที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยมากคือฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า PM2.5 คือ PM10

 

ประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจคือที่มาของฝุ่นละออง PM2.5 ที่เข้าใจกันว่ามาจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานที่อยู่ในพื้นที่รอบกรุงเทพฯและปริมณฑล จึงมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน เราลองมาดูคำตอบกัน

สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิด PM2.5

 

“ขณะนี้เป็นช่วงที่การเก็บเกี่ยวอ้อย และข้าว ซึ่งมีกระบวนการการเผาซังข้าว หรือเผาไร่อ้อย เพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยว โดยอ้อยนั่นมีพื้นที่การเพาะปลูกกว่า 13 ล้านไร่ นี่ คือสาเหตุหลักที่เป็นการเผาไหม้ซึ่งทำให้เกิดฝุ่นขนาดเล็กอย่าง PM2.5 ซึ่งคือสาเหตุหลัก  รวมทั้งการเผาไหม้ของท่อไอเสียรถยนต์ด้วย ในส่วนของการเผาไหม้จากโรงงานนั้น มีการเกิดฝุ่น PM2.5 น้อยมาก ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย หรือก่อให้เกิดสถานการณ์เช่นในขณะนี้ที่เรากำลังเผชิญอยู่ ที่ผ่านมาเราขอความร่วมมือเกษตรกรชาวไร่อ้อย  หรือชาวนาให้หยุดเผาสิ่งเหล่านี้ ซึ่งจะต้องมีบทลงโทษที่ชัดเจน เพราะจากที่เราเช็คค่า PM2.5 ในเวลากลางคืน ที่โรงงานหยุดกิจกรรมการเดินเครื่องแล้ว ก็ยังพบว่าค่า PM2.5 ไม่ได้ลดลง ดังนั้นการลักลอบเผาวัชพืชในที่โล่งในเวลากลางคืนจึงเป็นสาเหตุหลัก และเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ถือว่ารุนแรงที่สุด

 

แต่กระทรวงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องฝุ่นชนิดต่างที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานของโรงงานในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือโรงงานเหล่านี้ให้ความดูแลและใส่ใจต่อกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดฝุ่น เช่นเรื่องของการขนส่ง หรือการดูแลปล่องระบายอากาศ ไอน้ำ ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดฝุ่น PM10 ในอากาศ โดยหากตรวจสอบพบว่ามีปริมาณฝุ่นที่เกิดกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด กระทรวงจะดำเนินการเอาผิดทันทีตามที่กฎหมายกำหนด” นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยกับ Thaiquote ถึงสาเหตุหลักของการเกิดฝุ่น PM 2.5

โรงงานอุตสาหกรรมคือแหล่งปล่อย PM2.5

 

“ปฏิเสธไม่ได้ว่าโรงงานมีการปล่อยฝุ่น PM2.5 จริง แต่เป็นปริมาณที่น้อยมาก โดยส่วนใหญ่จะมีปริมาณของฝุ่น PM10 แต่จะต้องอยู่ในปริมาณที่กรมโรงงานกำหนดตามมาตรฐาน  ที่ผ่านมากรมโรงงานฯได้ตรวจสอบโรงงานที่มีปล่องควัน ซึ่งอยู่ในประเภทที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดฝุ่นละออง ซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 600 โรงงานทั่วประเทศ พบว่ามีโรงงานที่มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 25 โรงงาน โดยในพื้นที่ กทม.มี 11 โรงงาน และในพื้นที่ต่างจังหวัดอีก 14 โรงงาน โดยได้สั่งการให้มีการเร่งแก้ไขปรับปรุงแล้ว” นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงาน กล่าว

 

ประเทศไทยไม่มีการตั้งค่ามาตรฐานควบคุม PM2.5

 

“ค่ามาตรฐานการควบคุมฝุ่นในโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันเรามีค่ามาตรฐานเพื่อควบคุมฝุ่น PM10 ซึ่งหากเกินกว่าค่าที่กำหนดก็จะมีบทลงโทษโรงงานนั้นๆ ซึ่งทุกโรงงานจะต้องแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับมลพิษทั้งหมด ในขณะที่กระทรวงก็พร้อมที่จะตั้งมาตรฐานเพื่อการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งจะศึกษาร่วมกับประเทศญี่ปุ่น  โดยปัจจุบันยังไม่มีการตรวจวัดค่ามาตรฐาน PM2.5 ในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับในต่างประเทศ  โดยสาเหตุหลักของ PM 2.5 เรารู้ดีว่ามีที่มาหลักจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล  ซึ่งมีอยู่เฉพาะแค่ในอุตสาหกรรมบางประเทศ และอยู่ในปริมาณที่ไม่สูง  แต่อย่างไรตามจากวิกฤติที่เกิดขึ้น เราจะมีการพิจารณาเพื่อกำหนดค่ามาตรฐานของ PM2.5 ต่อไป เพื่อที่จะทำให้ปริมาณของฝุ่น PM2.5 ในสิ่งแวดล้อมนั้นมีปริมาณที่ลดลง ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้เคยมีการพูดคุยกันแล้วของกลุ่มประเทศต่างๆ มาแล้วตั้งแต่ปี 2005” นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวในตอนท้าย

ดังนั้นการตีความว่า โรงงานอุตสาหกรรม คือโจทย์ใหญ่ที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดฝุ่น PM2.5 จึงเปรียบเสมือนให้เป็นแพะรับบาปไปโดยปริยาย ทั้งที่ความจริง PM2.5 เกิดจากการเผาไหม้วัชพืช และมาจากเครื่องยนต์ท่อไอเสีย ซึ่งคนกรุงฯเองมีส่วนช่วยทำให้เกิดขึ้นมา

แสดงความคิดเห็น