นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ยโสธร-มุกดาหาร วันนี้

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ยโสธร-มุกดาหาร วันนี้

นายกฯ ลงตรวจราชการ ยโสธร-มุกดาหาร วันนี้ ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พร้อมมอบสมุดที่ดินทำกินในชุมชน ตามนโยบายแปลงรวม

รายงานข่าวเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีกำหนดการตรวจราชการ ที่จังหวัดยโสธร และ จังหวัดมุกดาหาร ในที่ 6 กุมภาพันธ์ 62  เพื่อติดตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยเริ่มจากเดินทางไปที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร อ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ พร้อมเป็นสักขีพยานมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ผู้แทนประชาชน

 

จากนั้นช่วงบ่าย พล.อ.ประยุทธ์ และคณะจะเดินทางไปสหกรณ์การเกษตรโคขุนหนองสูง อ.หนองสูง จังหวัด มุกดาหาร เพื่อตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรโคขุนหนองสูง ตามโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพเข้าสู่ระบบมาตรฐาน พร้อมเป็นสักขีพยานมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ก่อนจะไปศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เพื่อเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวบ้านภู ผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านภู ชมการสาธิตการผลิตของชุมชนวัฒนธรรม 8 เผ่ามุกดาหาร และการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เมือง 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)

 

แสดงความคิดเห็น