ศาลฯ เรียก “นายก-ผู้ว่ากทม. -กก.วล.” ไต่สวน ปมระงับฝุ่น PM2.5

ศาลฯ เรียก “นายก-ผู้ว่ากทม. -กก.วล.” ไต่สวน ปมระงับฝุ่น PM2.5

ศาลปกครอง นัด’นายกฯ-ผู้ว่ากทม.-กรรมการสิ่งแวดล้อมฯ ไต่สวนระงับฝุ่น PM2.5 หลังศรีสุวรรณ และคนกรุง 41 คนยื่นฟ้องไม่ใช้อำนาจ ตามพ.ร.บ. สิ่งแวดล้อมฯยับยั้ง 7 ก.พ.62 นี้ วิษณุ แจง นายกฯส่งตัวแทน-ขอเลื่อนนัดได้ตามกระบวนการกฎหมาย

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ศาลปกครองกลางได้มีหมายกำหนดนัดให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) นายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีไปศาลเพื่อไต่สวน หลังจากที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาว กทม.จำนวน 41 คน ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2562 กล่าวหาว่า บุคคลทั้งสามละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีไม่ยอมใช้อำนาจตามมาตรา 9 ประกอบมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม 2535 และมาตรา 28/1 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2560 ในการควบคุมภยันตรายจากการแพร่กระจายของฝุ่นละออง PM2.5 ได้ เป็นเหตุให้โรงเรียนต่าง ๆ ต้องหยุดเรียนและองค์กรภาคธุรกิจเอกชนต้องหยุดการทำงานเพื่อหลีกหนีมลพิษ และทำให้ประชาชนจำนวนมากเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ นักท่องเที่ยวหนีหาย เศรษฐกิจของประเทศต้องเสียหายเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท ดังกล่าว

          

ทั้งนี้เมื่อสมาคมฯและชาว กทม. ได้ยื่นคำฟ้องพร้อมคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาแล้ว ต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชี้แจงคัดค้านคำขอดังกล่าว แต่ทว่าผู้ถูกฟ้องใช้แท็กติกขอขยายระยะเวลาการชี้แจงออกไปเรื่อยๆ แต่เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า สถานการณ์มลภาวะทางอากาศเกี่ยวกับฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5) ได้ขยายเป็นวงกว้าง

ศาลจึงมีคำสั่งเรียกผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมาให้ถ้อยคำต่อศาล เพื่อประกอบการพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาตามคำร้องขอของสมาคมฯและชาว กทม.ต่อไป

         

โดยศาลได้กำหนดนัดไต่สวนผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในวันพฤหัสที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. ซึ่งสมาคมฯจะนำพยานหลักฐานไปแสดงเพิ่มเติมและคัดค้านคำชี้แจงต่อหน้าศาลด้วย เพราะเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะมีข้ออ้างและชี้แจงบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง เพื่อขอให้ศาลเร่งออกคำสั่งเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกำหนดมาตรการหรือวิธีการที่เด็ดขาดในการระงับแหล่งกำเนิดมลพิษต่าง ๆ อย่างเฉียบขาดด้วย โดยเฉพาะต้องเร่งเอาผิดกลุ่มผู้เผาไร่อ้อยและรับซื้ออ้อยเผา กลุ่มโรงงาน เป็นต้น

นายกฯ‘ส่งผู้แทน-ขอเลื่อน’นัดไต่สวนได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังจากสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาวกทม. ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง กล่าวหาบุคคลทั้งสามละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ยอมใช้อำนาจตามที่กฎหมายกำหนด ในการควบคุมอันตรายจากการแพร่กระจายของฝุ่นละออง PM 2.5 ไม่ทราบรายละเอียดเรื่องดังกล่าว เรื่องนี้ทางสำนักเลขาธิการนายกฯ เป็นเจ้าของเรื่องที่ดำเนินการ

         

อย่างไรก็ตาม ปกติสามารถส่งผู้แทนไปชี้แจงแทน หรือส่งคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือขอเลื่อนก็ได้ เพราะเป็นการฟ้องในตำแหน่ง ไม่ใช่ฟ้องในฐานะตัวบุคคล เป็นกระบวนการปกติในศาลปกครอง และที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีประเทศไทยถูกฟ้องไปเป็นจำนวนมาก

    

แสดงความคิดเห็น