กรมบัญชีกลางแจ้ง รีบรับบัตรคนจนรอบ 2 ก่อนเสียสิทธิ์

กรมบัญชีกลางแจ้ง รีบรับบัตรคนจนรอบ 2 ก่อนเสียสิทธิ์

อธิบดีกรมบัญชีกลาง แจ้ง ผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการฯ ตกค้าง รับบัตรได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ-สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 28 ก.พ.62

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบสองผ่านทางทีมไทยนิยมยั่งยืน 3 ล้านราย และผู้มีสิทธิได้มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 2.93 ล้านราย หรือเป็น 96.54% ของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการทั้งหมด

และยังมีอีกกว่า 1 แสนรายที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้สามารถไปรับได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2562 โดยผู้มีสิทธิในส่วนภูมิภาคที่ยังไม่ไปรับบัตรจะต้องไปรับบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอ สำหรับผู้มีสิทธิในเขตกรุงเทพมหานครต้องไปรับ ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

โดยหากพ้นวันที่ 1 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป ผู้มีสิทธิจะต้องไปรับบัตร ณ สำนักงานคลังจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ตามที่อยู่ปัจจุบันที่แจ้งไว้ โดยสามารถรับบัตรได้จนถึงวันที่ 20 ธ.ค.2562 หากไม่มารับภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

ซึ่งในการขอรับบัตรให้ผู้มีสิทธินำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อรับบัตรด้วยตัวเอง หากมอบให้ผู้อื่นมารับบัตรแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มีสิทธิ ผู้รับมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่ได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ซึ่งผู้ที่มารับบัตรทุกกรณีจะต้องลงชื่อเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับบัตรด้วย

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

หนุ่มไทยใจดีช่วยสาวญี่ปุ่น โดนแท็กซี่ปล่อยทิ้ง!!

แสดงความคิดเห็น