โลมาสีชมพู โผล่ว่ายเล่นหาดขนอม

นักท่องเที่ยวตะลึงเจอ “โลมาสีชมพู” แหวกว่ายทักทายนักท่องเที่ยวระยะใกล้ชิด เผยระยะหลังไม่พบบ่อยนัก