กก.บริหาร ‘ไทยรักษาชาติ’ ทิ้งพรรค –ยันไม่เกี่ยวเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ

กก.บริหาร ‘ไทยรักษาชาติ’ ทิ้งพรรค –ยันไม่เกี่ยวเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ

กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ยื่นหนังสือลาออกต่อ กกต. ยืนยัน ไม่เห็นด้วยการเสนอชื่อแคนดิเดต-ย้ำไม่เกี่ยว

จากกรณีพรรคไทยรักษาชาติ เสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรค ต่อมาได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า การเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นการกระทำอันมิบังควร ขัดต่อโบราณราชประเพณีและขัดเจตนารมณ์ รัฐธรรมนูญนั้น

ล่าสุด นายรุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ กกต. ยืนยันว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ เนื่องจากไม่เห็นด้วยที่พรรคจะมีมติเสนอชื่อ แคนดิเดต นายกรัฐมนตรีของพรรค และไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น