กกต.ประกาศบัญชีนายกฯ 45 พรรค 69 คน ไม่มีชื่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

กกต.ประกาศรายชื่อ บุคคลเพื่อเสนอชื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว รวม 45 คน ไม่รวม พระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ที่เสนอโดย พรรค ไทยรักษาชาติ