รพ.รามาฯ ประสบภาวะขาดแคลนโลหิต เชิญประชาชนร่วมบริจาค

รพ.รามาฯ ประสบภาวะขาดแคลนโลหิต เชิญประชาชนร่วมบริจาค

โรงพยาบาลรามาธิบดีขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากอยู่ในภาวะโลหิตขาดแคลนเป็นอย่างมาก ระบุ บริจาคได้ทุกวัน!

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้โพตส์ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก ขอเชิญบริจาคโลหิต เนื่องจาก “เกิดภาวะโลหิตขาดแคลนมาก”

ทั้งนี้  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ได้ที่ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00–16.30 น. ได้ทุกวัน

ขอเชิญบริจาคโลหิต เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดี เกิดภาวะโลหิตขาดแคลนมาก

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital 发布于 2019年2月11日周一

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

โลมาสีชมพู โผล่ว่ายเล่นหาดขนอม

แสดงความคิดเห็น