ครม.เคาะเพิ่มกำลัง “สีกากี” 5,970 นาย สังกัด 3 หน่วย

ครม.เคาะเพิ่มกำลัง “สีกากี” 5,970 นาย สังกัด 3 หน่วย

ครม.ไฟเขียวให้เพิ่มกำลังตำรวจอีก 5,970 นาย กระจายทั้ง 3 หน่วย “ถวายความปลอดภัย – 3 จว.ใต้ – ตชด.”

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.อนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 5,970 อัตรา ตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) และตามที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคปร.เสนอ

ทั้งนี้ การอนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5,970 อัตรา จำแนกตามภารกิจเพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากตำรวจมั่นคงหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สังกัดตำรวจภูธรภาค 9 ต้องเข้าไปดำเนินภารกิจในพื้นที่ ที่ฝ่ายทหารได้ถอนกำลังตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ และตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 เพื่อให้มีอัตรากำลังเพียงพอในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติภารกิจ จำนวน 4,700 อัตรา

ขณะที่อีกส่วนเพื่อรองรับภารกิจด้านการถวายความปลอดภัย ตามที่ได้มีการจัดตั้งกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 1,270 อัตรา ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหน่วยเป็นกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

แสดงความคิดเห็น