ครม. เปิด 2 จุดนำเข้าท่าเรือกรุงเทพ-แหลมฉบัง ป้องมะพร้าวเถื่อนทะลัก

ครม. เปิด 2 จุดนำเข้าท่าเรือกรุงเทพ-แหลมฉบัง ป้องมะพร้าวเถื่อนทะลัก

ครม. เห็นชอบ ร่าง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ คุมเข้ม นำเข้ามะพร้าว อนุญาตให้นำเข้าผ่าน 2 จุดเท่านั้น คือ ท่าเรือกรุงเทพ หรือท่าเรือแหลมฉบัง เท่านั้น

พล.ท.วีรชน สุคนธปฎิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เมื่อวานนี้ ( 12 ก.พ. 62) เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยกำหนดให้นำเข้ามาได้ผ่านท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบังเท่านั้น เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าแบบผิดกฎหมาย ขณะเดียวกันยังรักษาระดับราคามะพร้าว และผลิตภัณฑ์ในประเทศไม่ให้มีราคาตกต่ำ จนสร้างความเดือนร้อนให้กับผู้ปลูกมะพร้าว

 

สำหรับ สาระสำคัญของร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. …. มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้สินค้ามะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องนำเข้ามาทางท่าเรือกรุงเทพ หรือท่าเรือแหลมฉบัง  ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (6) แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

 

แสดงความคิดเห็น